Održana je druga sjednica Savjeta za javne investicije, kojim predsjedava predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić, uz učešće izvršnog direktora Monteputa Milana Ljiljanića i resornih ministara, kao i ostalih institucija za realizaciju kapitalnih projekata.

Savjet je pored tekućih pitanja razmatrao sljedeće tačke dnevnog reda: Predlog kapitalnih projekata za realokaciju neutrošenih sredstava iz Kapitalnog budžeta za 2024. godinu; Predlog kapitalnih projekata za uvećanje ukupnih procijenjenih vrijednosti; Informaciju o realizaciji infrastrukturnih projekata: auto-putevi i brze saobraćajnice; Informaciju o sporovima u vezi sa realizacijom projekta.

Uvažavajući aktivnosti Vlade Crne Gore, koje su kroz podršku Evropske komisije bile usmjerene na obezbjeđivanje granta i povoljnih kreditnih aranžamana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za izgradnju druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice, do kraja tekuće godine neće doći do povlačenja planiranih sredstava sa aktivnosti “Autoput Bar-Boljare“ u ukupnom iznosu od 50 miliona eura, a koji su bili namijenjeni za isplatu avansa u slučaju potpisivanja ugovora sa izvođačem.

Imajući u vidu činjenicu da je izvršenje Kapitalnog budžeta u tekućoj godini u prvih pet mjeseci gotovo duplo veće nego prošle godine u istom periodu (oko 26 miliona u 2023. godini), neutrošena sredstva od projekta nastavka izgradnje auto-puta biće preusmjerena na realizaciju projekata koji se odvijaju bržom dinamikom, na predlog Ministarstva finansija.

U dijelu intenzivnih aktivnosti koje sprovodi „Monteput d.o.o.“ na izradi idejnih rješenja za izgradnju auto-puteva i brzih saobraćajnica konstatovano je da su objavljeni tenderi za izradu idejnih rješenja za još tri dionice auto-puteva i tri brze saobraćajnice, dok je u toku izrada projektnih zadataka za još četiri krucijalna saobraćajna projekta, kojim će se kompletirati projektna dokumentacija za 260 km autoputeva i 200 km brzih saobraćajnica.

Takođe, Savjet je konstatovao da Vlada treba da uloži dodatne napore u obezbjeđivanju izvora finansiranja i nedostajućih sredstava, a sve u cilju okončanja već započetih projekata i pokretanja novih za koje je spremna tehnička dokumentacija i za koje su raspisani javni pozivi za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.

Skip to content