Unutrašnja organizacija
Odluka o osnivanju
Djelatnosti
Korporativna kultura
Galerija
Unutrašnja organizacija
Odbor direktora
Izvršni direktor
PJ Autoput Bar-Boljare
Menadžment
Sekretar
Odbor direktora
 

Dušan Golović

Predsjednik Odbora direktora
 width= 

Aleksandar Ljumović

Član Odbora direktora
 

Nikola Milićević

Član Odbora direktora
Izvršni direktor
 
 

Milan Ljiljanić

Izvršni direktor
PJ Autoput Bar-Boljare
 

Goran Vujović

Direktor PJ
Menadžment
 

Dušan Čorlija

Tehnički direktor i zamjenik izvršnog direktora
 

Saša Klikovac

Direktor sektora za finansijske i računovodstvene poslove i zamjenik izvršnog direktora
 

Lazo Vujanović

Direktor sektora za pravne i opšte poslove
 

Andrej Mihailović

Direktor sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa
 

Boris Mašanović

Direktor sektora za tehničku pripremu, nadzor i održavanje
 

Jasmin Dedeić

Direktor sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica
Sekretar
 

Aida Čekić

Sekretar Društva
Odluka o osnivanju

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Monteput Podgarica" je osnovano Odlukom Viade Cme Gore 8. decembra 2005. godine.

 

"Monteput d.o.o." je osnovan u svojstvu poslovnog nasijednika Direkcije za izgradnju autoputeva Podgorica, koja je prestala sa radom 31.12.2005. godine, shodno Zakonu o putevima Službeni list broj 42/04.
Navedenom odlukom Društvo počinje sa radom 01.01.2006. godine.
PIB: 02462494
PDV: 30/31-05092-7

 

Datum registracije: 09.05.2006. godine, broj 5 - 0295114/001 (Centr. registar Privrednog suda)

Djelatnosti

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Monteput" Podgorica osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore, 8. decembra 2005. godine, u svojstvu poslovnog nasljednika Direkcije za izgradnju autoputeva Podgorica.

 

  • Organizovanje održavanja tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica (gradevinsko elektro, IT i mašinsko održavanje), upravljanje i monitoring saobraćaja, naplata putarine, naknada za zakup putnog zemljišta i postavljanje natpisa u putnom zemljištu

 

  • Stručni građevinski nadzor, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije i drugi poslovi tehničke pripreme, inženjering, konsalting i menadžment

 

  • Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada u vezi sa razvojem i izgradnjom autoputeva i putnih objekata u Republici Crnoj Gori

 

Korporativna kultura

CILJ: Naš cilj je stvoriti okruženje u kojem svaki zaposleni može ostvariti svoje potencijale i na taj način doprinijeti ne samo svom ličnom razvoju, već i razvoju kompanije. Različitost znanja, vještina i sposobnosti naših zaposlenih omogućuje nam da ostvarimo svoje ciljeve i zato smo ponosni na naše zaposlene koji su pomogli u stvaranju i  razvijanju kompanije.  

 

MISIJA: Kompanija “Monteput d.o.o.” ima za misiju osigurati širok spektar visokog standarda kvaliteta u organizovanju sljedećih poslova: održavanje tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica, nadzor nad implementacijom projekta izgradnje autoputa Bar – Boljare, stručni građevinski nadzor, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije i drugi poslovi tehničke pripreme, inženjering, konsalting i menadžment. Pored ove navedene strukture djelovanja, u sklopu našeg preduzeća postoji i služba za marketinške usluge izdavanja bilborda. Važnu ulogu u ostvarivanju misije pridajemo zaposlenima, jer smatramo da kvalitet i strateška prednost svake institucije zavisi o profesionalnosti, stručnosti i ulaganjima u obuku i razvoj zaposlenih.

 

VIZIJA: Da u očima klijenata, partnera i zaposlenih budemo jaka globalna kompanija prepoznatljiva po svojim vrijednostima. U svijetu brzih promjena mi smo vaš pouzdan partner kada je u pitanju sigurnost i kvalitet u održavanju tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica, kao i raznih infrastrukturnih objekata. Vizija kompanije Monteput jeste biti relevantna kompanija koja postavlja nove standarde izvršnosti u svim područjima svoga djelovanja. Poštovanjem regionalnih posebnosti područja na kojem poslujemo, stvaramo uzajamno povjerenje i lojalnost klijenata.

 

KORPORATIVNE VRIJEDNOSTI: Ne uključuju samo poslovni uspjeh nego i brigu za ljude, sredinu i ukupno poboljšanje života zajednice. Korporativne vrijednosti sačinjavaju organizacijska kultura, način poslovanja i rada u kompaniji. Ključne vrijednosti definišemo kao temelj načelima koje želimo da se primjenjuju i u svakodnevnom životu kako bi radna atmosfera bila bolja.  Poseban akcenat dajemo na međusobno povjerenje, slobodu mišljenja i ideja, angažman, motivaciju, timski duh i kvalitet rada zaposlenih gdje će se rezultati cijeniti.   Preduzeće “Monteput d.o.o.” želi da postigne i održi vodeću poziciju na tržištu kada je riječ o onome što je primarna djelatnost firme, a za misiju: „Kroz odnos zasnovan na obostranom povjerenju, lojalnosti i profesionalizmu, kao i predviđanju i odgovaranju na potrebe svojih korisnika. Drugim riječima – vizija predstavlja „tamo gdje želimo da stignemo“, dok je misija „način na koji ćemo tamo stići“  

Galerija