Društvo sa ograničenom odgovornošću „Monteput“ Podgorica je osnovano Odlukom Vlade Crne Gore 8. decembra 2005. godine. „Monteput“ d.o.o. je osnovan u svojstvu poslovnog nasljednika Direkcije za izgradnju autoputeva Crne Gore, koja je prestala sa radom 31.12.2005. godine, shodno Zakonu o putevima Službeni list broj 42/04.

Monteput, kao privredno društvo, na osnovu odluke Vlade, zaduženo je za upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, dijelovima državnog puta, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima. Monteput je obavezan da priprema srednjoročne i godišnje programe izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite javnih puteva, autoputeva, brzih saobraćajnica, kao i dijelova državnog puta i putnih građevinskih objekata.

Od otvaranja tunela Sozina – Društvo upravlja i održava tunel i prilazne saobraćajnice. To se odnosi na građevinsko, elektro, IT i mašinsko održavanje, kao i na upravljanje i nadzor saobraćaja.

Monteputu je povjerena i naplata putarine. Društvo upravlja sistemom naplate, te kontinuirano razvija i unapređuje sistem.  Uz saglasnost, i u ime Vlade, može da daje u zakup putno zemljište.

Kompanija se bavi stručnim građevinskim i projektantskim nadzorom, izradom projektne dokumentacije, kao i pripremom tenderske dokumentacije. Pored toga, djelatnost Društva podrazumijeva i druge zadatke kao što su tehnička priprema, inženjering, konsalting i menadžment.

Kao javno preduzeće, Monteput d.o.o. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada, a koji su povezani sa razvojem i izgradnjom autoputeva i putnih objekata u Crnoj Gori.

S obzirom na to, Monteput nije samo kompanija, već partner u povezivanju Crne Gore unutar nje same i sa regionom. Naša posvećenost leži u stvaranju modernih saobraćajnica koje omogućavaju brzu, sigurnu i ekonomičnu povezanost.

Monteput d.o.o. snažno podržava razvoj i proširenje mreže savremenih saobraćajnica s ciljem olakšavanja kretanja ljudi i roba, te podsticanja ekonomskog rasta u Crnoj Gori i regionu.

Naše djelatnosti

Društvo sa ograničenom odgovornošću “Monte-put” Podgorica osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore, 8. decembra 2005. godine, u svojstvu poslovnog nasljednika Direkcije za izgradnju autoputeva Podgorica.

Upravljanje

Upravljanje autoputevima, brzim saobraćajnicama, djelovima državnih puteva, putnim građevinskim objektima i pratećim sadržajima. Priprema srednjoročnih i godišnjih ...planova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite. Sa sve većim saobraćajnim opterećenjem na našim putevima, raste i potreba za izgradnjom novih dionica primarne putne mreže, a kao odgovoran upravljač težimo da ti putevi budu bezbjedni. O većem prometu i bezbjednosti brinemo ulaganjem u nove projekte i primjenom savremenih sistema u upravljanju i održavanju.

Održavanje

Sprovođenje kratkoročnih i dugoročnih planova održavanja objekata i putne infrastrukture, zaštita puta i putnog pojasa, sanacija oštećenja, sprovođenje hintih intervencija ...izazvanih saobraćajnim nezgodama. Održavamo 41 km autoputa Bar- Boljare, sa pripadajućim tunelima i mostovima, kao i tunel Sozina sa privremenim saobraćajnicama. Ukupno 47 mostova i vijadukata i 34 tunelske cijevi. Aktivnosti podrazumijevaju: zimsko održavanje, pranje tunela, ispiranje sistema odvodnje, pranje kolovoza, košenje, nadzor puta, održavanje saobraćajne opreme. Za održavanje elektromašinskih hardverskih i softverskih sistema u najvećem procentu se oslanjamo na zaposlene u našoj kompaniji.

Razvoj i izgradnja

Inženjerska djelatnost i tehničko savjetovanje, stručni građevinski nadzor, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije, poslovi ...tehničke pripreme, inženjering, konslating i menadžment oblasti su našeg djelovanja. Misija je jednostavna: stvarati bolju budućnost kroz izgradnju održive i moderne infrastrukture. Radimo sa strašću i predanošću kako bismo ostvarili ovu misiju, obezbeđujući sigurnost i prosperitet za građane Crne Gore.

Naplata putarine

Upravljamo sistemom naplate putarine. Konstantnim radom težimo primjeni efikasnih rješenja koja unapređuju sistem naplate. Korištenjem najnovijih tehnologija, ...osiguravamo brzu, jednostavnu naplatu putarine. u i održavanju.

Odluka o osnivanju

Društvo sa ograničenom odgovornošću “Monteput” Podgorica je osnovano Odlukom Vlade Crne Gore 8. decembra 2005. godine.

“Monte-put” doo je osnovan u svojstvu poslovnog nasljednika Direkcije za izgradnju autoputeva Crne Gore, koja je prestala sa radom 31.12.2005. godine, shodno Zakonu o putevima Službeni list broj 42/04.

Datum registracije: 09.05.2006. godine, broj 5 – 0295114/001 (Centr. registar Privrednog suda)

PIB: 02462494
PDV: 30/31-05092-7

Skip to content