Kompanije zainteresovane za izvođenje dionice Mateševo – Andrijevica, zajedno sa predstavnicima Monteputa i Ministarstva saobraćaja i pomorstva, obišle su lokaciju kojom će se prostirati dionica Mateševo-Andrijevica auto-puta Bar-Boljare. Ovaj obilazak je još jednom potvrdio veliko interesovanje renomiranih međunarodnih kompanija za izvođenje ovog projekta, koji će biti finansiran iz EU fondova, kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i državnog budžeta.

Tokom posjete, sve zainteresovane kompanije dobile su potrebna objašnjenja koja će im pomoći da se što kvalitetnije pripreme za učešće u aktuelnom postupku pretkvalifikacije, kao i u narednim fazama, vezano za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova prema tzv. Žutoj FIDIC knjizi, u skladu sa EBRD procedurama nabavki.

Raduje činjenica da je u kratkom roku veliki broj međunarodnih kompanija izrazio interesovanje, što, uz obavezu poštovanja TEN-T standarda, EBRD pravila nabavki, te drugih važećih nacionalnih propisa i procedura u vezi sa implementacijom složenih građevinskih projekata, garantuje budući kvalitet, bezbjednost i dugotrajnost radova.

Zahtjev za pretkvalifikaciju za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova prema tzv. Žutoj FIDIC knjizi, u skladu sa EBRD procedurama nabavki, objavljen je 24. aprila 2024. godine i otvoren je 60 dana. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane kompanije koje ispunjavaju propisane uslove da uzmu učešće i dostave svoje izraze interesovanja.

Skip to content