Ukupna dužina prioritetne dionice autoputa od Smokovca do Mateševa, cca 41,5 km. Geomorfološke karakteristike terena duž cijele trase su veoma složene i promjenljive, trasa je velikim dijelom položena na objektima, kako tunelima, tako i mostovima, tako da od ukupne dužine ove dionice autoputa, oko 60% predstavljaju objekti. Na autoputu se nalazi 16 dvocijevnih tunela (iz pravca Podgorice redom tuneli: Suka, Vežešnik, Mrke, Klopot, Vilac, Vjeternik, Mrki Krš, Đurilovac, Kosman, Mala Trava, Vitanovice, Zečka, Pajkov Vir, Jabučki Krš, Preslo i Mateševo).

Svi tuneli su savremeni, što znači da posjeduju opremu koja osigurava najviši nivo bezbjednosti pri vožnji i prolasku kroz njih (video nadzor, uređaji za detekciju i dojavu o eventualnom požaru, uređaji za provjetravanje i ubacivanje svježeg vazduha, komunikacijska oprema, evakuacioni izlazi, VMS signalizaciju i sl).

Upravljanje saobraćajem vrši se iz Baze za upravljanje i održavanje koja se nalazi na Pelevom Brijegu. Skoro cjelokupna trasa autoputa pokrivena je video nadzorom 24/7 i pod rukovodstvom je stručnih i obučenih operatera koji, pored drugih aktivnosti, vrše promjene na VMS znakovima pružajući trenutnu i pouzdanu informaciju korisnicima autoputa.

Iako su tuneli opremljeni najsavremenijim sistemima, važan faktor,  koji je ujedno i odlučujući za bezbjednost,  je znanje o tome kako se ponašati u vožnji na autoputu, a posebno kroz tunele.

Zato je važno da svi korisnici budu informisani o sabraćajnoj signalizaciji u cilju boljeg snalaženja i uočavanja promjenljive saobraćajne signalizacije kao i razumjevanja poruka koje oni pružaju:

Ispred svakog dužeg tunela na portalnom nosaču nalazi se VMS displej kao i par semafora. Njihova namjena je da u slučaju portebe privremeno obustave saobraćaj ispred tunela u kome se desio incident. Displej nudi ispis “STOP” i kada je aktivan dužnost vozača je da zaustavi vozilo i to tako da formira hitni koridor.

Neposredno nakon ovog portala nalazi se rampa, koja služi kao mjera za usporavanje saobraćaja u slučaju incidentne situacije.

U tunelu se nalaze signali saobraćajne trake (SST) kao i semafori čija je namjena da pruže informaciju korisnicima o trenutnom stanju u tunelu odnosno o tome da je saobraćajna traka prohodna/neprohodna.

Zelena strelica na SST koju prati zeleno svijetlo na semaforu znači da se po saobraćajnoj traci može kretati. Nasuprot, crveno X na SST koga prati crveno svijetlo na semaforu znači da se po saobraćajnoj traci ne može kretati – usljed zaustavljenog vozila, incidenta, planiranih radova na održavanju i slično.

Ne zaustavljajte se u tunelu jer SOS niše u tunelu nisu parking mjesto, one služe isključivo za zaustavljanje u hitnim slučajevima;
sos 2

U slučaju potrebe uočite postojanje SOS telefona, koji su sastavni dio svake SOS niše, takođe se nalaze i na SOS nišama na otvorenoj trasi puta;

Obratite pažnju na signalizaciju koja je postavljena, vodite računa o održavanju propisanog razmaka od vozila ispred, strogo se pridržavanje propisane brzine vožnje;

Zabranjena je vožnja unazad, okretanje ili polukružno okretanje, zaustavljanje ili parkiranje na saobraćajnim trakama;

Zapamtite gdje se nalaze izlazi za evakuaciju u tunelima;

Budite svjesni da vožnja na otvorenoj trasi nije ista kao i u tunelu, pa postoji i problem adaptacije oka na jačinu osvjetljenja tunela pri ulasku ili izlasku;

Budite spremni na promjenu vremenskih uslova na izlasku iz tunela.

Bezbjednost na autoputevima je od velike važnosti za nas. Želimo da bezbjedno stignete na odredište. Ulažemo mnogo da bismo se uvjerili u to – to je naša odgovornost. Potrebna nam je i vaša podrška kao vozača – jer: bezbjednost na putevima je timski rad i može se postići samo ako svi radimo zajedno.

Skip to content