Prva kategorijaCijena
a)Motorna vozila sa karatkeristikama motocikla, motornog tricikla i četrvorocikla1€
Druga kategorijaCijena
a)Motorna vozila sa dvije osovine i visine jednake ili niže od 1.3m mjereno kod prve osovine2.5€
b)Motorna vozila sa dvije osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1.9m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500kg.
Treca kategorijaCijena
a)Motorna vozila sa tri ili više osovina, jednake ili niže od 1.3m mjereno kod prve osovine.5€
b)Motorna vozila sa tri ili više osovina, jednake ili niže od 1.9m a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500kg.
c)Motorna vozila sa dvije osovine, visine veće od 1.9m a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500kg.
Četvrta kategorijaCijena
a)Motorna vozila sa dvije ili tri osovine, visine veće od 1.30m mjereno kod prve osovine, a čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500kg10€
b)Motorna vozila sa dvije osovine, visine veće od 1.90m a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500kg sa prikolicom.
Peta kategorijaCijena
a)Motorna vozila sa četiri ili više osovina, visine veće od 1.3m mjereno od prve osovine, čija dozvoljena masa prelazi 3500kg.18€

Prva kategorija

motorcycle

Motorna vozila sa karatkeristikama motornog tricikla i četrvorocikla

1€

Druga kategorija

 Motorna vozila sa dvije osovine i visine jednake ili niže od 1.3m mjereno kod prve osovine

Motorna vozila sa dvije osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1.9m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500kg.

2.5€

Treća kategorija

Motorna vozila sa tri ili više osovina, jednake ili niže od 1.3m mjereno kod prve osovine.

Group 66

Motorna vozila sa tri ili više osovina, jednake ili niže od 1.9m a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500kg

Group 43

Motorna vozila sa dvije osovine, visine veće od 1.9m a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500kg

5€

Četvrta kategorija

Motorna vozila sa dvije ili tri osovine, visine veće od 1.30m mjereno kod prve osovine, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500gk

Group 64 (1)

Motorna vozila sa dvije ili tri osovine, visine veće od 1.30m mjereno kod prve osovine, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500kg

10€

Peta kategorija

Motorna vozila sa dvije ili tri osovine, visine veće od 1.30m mjereno kod prve osovine, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500gk

18€

Skip to content