Tag, uređaj za elektronsku naplatu putarine, je moguće kupiti i dopuniti na sljedećim lokacijama: 

 

Prodajno mjesto: Upravna zgrada

Adresa: Ulica Avda Međedovića br. 130, Podgorica

Radno vrijeme: 7:30 h – 17:00 h, radnim danima

Broj telefona: 020 684 777

email: enp@monteput.me 

Prodajno mjesto: Komandni centar Sozina 

Radno vrijeme: 8:00 h – 16:00 h, radnim danima

Broj telefona: 020 684 777

email: enp@monteput.me 

Prodajno mjesto: Naplatni centar tunela Sozina

Radno vrijeme: radnim danima od 16 h do 8 h i vikendom 24 h.  

Broj telefona: 020 684 777

email: enp@monteput.me 

Prodajno mjesto: Naplatni centar Mateševo 

Radno vrijeme: 24 h.   

Broj telefona: 020 684 777

email: enp@monteput.me 

Prodajno mjesto: Naplatni centar Smokovac

Radno vrijeme: 24 h.   

Broj telefona: 020 684 777

email: enp@monteput.me 

Skip to content