Projekat

 • Vlada Crne Gore

 • Monteput“d.o.o Podgorica

 • CRBC – China Road and Bridge Corporation

 • Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering

 • 13. jula 2022 godine

Opis projekta

Autoput Bar-Boljare je transferzalni pravac u smjeru sjeveroistok – jugozapad, koji ima glavnu funkciju u prostornoj, privrednoj i demografskoj integraciji Crne Gore, kojim se ostvaruje povezivanje Sjevernog, Središnjeg i Južnog regiona.

Analizirajući značaj i funkcije autoputa i potrebe za etapnom izgradnjom, detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare definisana je etapna izgradnja, i to:

 • I sekcija Smokovac–Mateševo
 • II sekcija: Mateševo–Andrijevica i obilaznica Smokovac–Tološi–Farmaci;
 • III sekcija: Andrijevica–Boljare
 • IV sekcija: Podgorica – Đurmani

Smokovac – Mateševo

Nakon što su ispunjeni odgovarajući zakonski i ugovorni preduslovi, radovi na prioritetnoj sekciji Smokovac-Mateševo autoputa Bar-Boljare, otpočeli su 11.05.2015.godine.

Prioritetna dionica je podijeljena na 4 sekcije, sa ukupno 19 poddionica.

Radovi su istovremeno otpočeti na najzahtjevnijim objektima:

 • Sekcija 1 – most Moračica, dužine 960 m
 • Sekcija 2 – tunel Vjeternik, dužine 3039 m
 • Sekcija 3 – tunel Kosman, dužine 2662 m
 • Sekcija 4 – tunel Jabučki Krš, dužine 1455 m

Izazovi

Izgradnji su prethodile obimne aktivnosti na pripremnim radovima u smislu izgradnje pristupnih puteva, kampova za smještaj radnika sa svom neophodnom infrastrukturom, radionica, skladišta, postrojenja različitih namjena, izmještanje infrastrukturnih objekata (državnih i lokalnih puteva, dalekovoda) i izgradnja ostali objekata koji su u funkciji izgradnje autoputa. Za potrebe izgradnje i geoloških istražnih radova, korišćeno je 60 km pristupnih puteva, od čega je dio puteva novoizgrađen, a dio postojećih puteva upodobljen je namjeni, tako da odgovara potrebama gradilišta.

Ukupna dužina prioritetne dionice autoputa od Smokovca do Mateševa, saglasno urađenom Glavnom projektu je cca 41,5 km, sa 20 mostova na glavnoj trasi, 9 mostova-rampama na petljama, (ukupne dužine 6,35 km), 16 dvocijevnih tunela (ukupne prosječne dužine 17,7km), 2 nadvožnjaka (ukupne dužine 104 m), 8 podvožnjaka (ukupne dužine 453 m), 7,2 km potpornih zidova i 4 petlje. Geomorfološke karakteristike terena duž cijele trase su veoma složene i promjenljive, trasa je velikim dijelom položena na objektima, kako tunelima, tako i mostovima, tako da od ukupne dužine ove dionice autoputa, oko 60% predstavljaju objekti.

Denivelisane raskrsnice – petlje

Projektovane su i izgrađene sljedeće denivelisane raskrsnice – petlje kojima su ostvarene veze autoputa sa okruženjem:

 • 1. Petlja Smokovac, kao veza sa budućim Jadransko – Jonskim autoputem i magistralnim putem Podgorica–Kolašin – I faza (koja uključuje vezu sa magistralnim putem Podgorica-Kolašin)
 • 2. Petlja Pelev Brijeg, kao veza sa regionalnim putem R13 Bioče – Mateševo -Kolašin
 • 3. Petlja Veruša, kao veza sa regionalnim putem R13 i naseljem Veruša i veza za planirani regionalni put prema Albaniji
 • 4. Petlja Mateševo, kao veza za Kolašin i Jadransku magistralu.

Baza za održavanje

Objekti koji čine Bazu za održavanje su:

 • Upravna zgrada sa komandnim centrom
 • Vatrogasna stanica
 • Radionica za održavanje vozila
 • Toplana
 • Garaža za teretna vozila
 • Magacin soli i agregata
 • Benzinska pumpa
 • Portirnica
 • Skladišta opreme i materijala

Bruto površina svih objekata iznosi cca 6 300 m2.

Prateći sadržaji, namijenjeni učesnicima u saobraćaju se nalaze na sljedećim lokacijama:

odmorište i benzinska stanica Gornje Mrke, odmorište Pelev Brijeg.

Objekat benzinske stanice sa pratećim sadržajima na odmorištu Gornje Mrke će biti valorizovani kroz koncesioni akt.

Komandni centar

Monitoring sistem i sistem upravljanja i vođenja saobraćaja organizovan je iz Komandng centra i funkcioniše na kompletnom potezu od naplatnog centra Smokovac do naplatnog centra Mateševo.

Sistem obuhvata kontrolu saobraćaja u cjelini, obavještenja vozačima o stanju na putu i vremenskim uslovima, mjerenja koncentracije zadimljenosti u tunelima i kompletan video nadzor autoputa.