Neizostavi dio saobraćaja su i nezgode. U takvim situacijama važno je da vozila hitne pomoći, MUP-a ili vatrogasne službe što prije stigne do mjesta nezgode. Da bi interventna vozila brzo i sigurno stigla do mjesta nezgode i pomogli, potrebno je omogućiti njihov prolazak formiranjem tzv. Hitnog koridora.

Zakon o bezbjednosti saobraćaja definiše jasna pravila kada je potrebno napraviti hitni koridor za prolazak vozila hitnih službi i kako se formiraju trake za hitni koridor.

Vozači su dužni da ostave slobodan prostor za prolaz vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza. Neophodno je da se vozači koji se nalaze u desnoj saobraćajnoj traci sklone uz desnu ivicu trake, a vozači koji se nalaze u lijevoj traci treba da se uz lijevu ivicu te trake i na taj način će omogućiti nesmetani prolaz ovih vozila.

Ukoliko postoje tri kolovozne trake: korisnici u lijevoj kolovoznoj traci zaustavljaju se u lijevoj saobraćajnoj traci, dok se korisnici ostalih traka zaustavljaju uz desnu ivicu kolovozne trake.

Saobraćajne nezgode i drugi incidenti stvaraju saobraćajne gužve, zatvaranje autoputa ili određenih dionice, stoga vozači treba da budu svjesni da stvaranjem hitnog koridora i propuštanjem hitnih službi, pored toga što povećava mogućnost spašavanja života, omogućava brže rješavanje incidentne situacije i uspostavljanje uslova za normalan režim saobraćaja .

Ukoliko čujete sirene hitnih službi ili ugledate na retrovizoru vozilo sa rotocionim svijetlima dužni ste postupiti po pravilima za formiranje hitnog koritora!

Skip to content