Shodno Izmjenama i dopunama Zakona o putevima oslobođeni plaćanja putarine su:

 • * vozila koja su obilježena znakom pristupačnosti (OSI);
  * vozila policije, službe hitne medicinske pomoći, službe zaštite i spašavanja 
  * državne inspekcije za puteve, a koja su označena posebnim oznakama; 
  * službena vozila upravljača puta ( Monteput).
 •  
 • Navedene službe, kao i osobe sa invaliditetom, moraju da podnesu zahtjev za oslobađanje plaćanja putarine i prilože određenu dokumentaciju. Monteput d.o.o, kao organ uprave, odnosno privredno društvo koje upravlja putem, izdaje potvrdu o oslobađanju plaćanja naknade sa rokom važenja od godinu.

Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom potvrda se izdaje na zahtjev lica koji posjeduje znak pristupačnosti i važi samo za jedno vozilo. Uz zahtjev se prilaže:

 • * Rješenje o izdavanju znaka pristupačnosti
 • * Kopija znaka pristupačnosti (sa obije strane)
 • * Kopija saobraćajne dozvole i lične karte
 • * Fotografija lica koje posjeduje znak pristupačnosti.

Lice koje posjeduje znak pristupačnosti, pravo na izuzeće od plaćanja putarine ima samo u slučaju kada se nalazi u vozilu koje je obilježeno znakom pristupačnosti.

Zahtjev poslati na mejl osi@monteput.me

Formular

Molimo Vas da popunite sva polja, dodate navedenu dokumentaciju i tako posaljete

Lica sa znakom pristupačnosti

  *Kopija znaka pristupačnosti sa obje strane

  *Kopija rješenja o posjedovanju znaka pristupačnosti (koju izdaje sekretarijat)

  *Kopija saobraćajne dozvole

  *Kopija lične karte

  *Jedna fotografija korisnika - u boji, da bude jasna

  Skip to content