Posvećenost kvalitetu i bezbjednosti u saobraćaju je prioritet Monteputa. Trudimo da stvorimo okruženje u kojem se čuje svaki glas. Zato smo otvoreni za sve sugestije, primjedbe i reklamacije korisnika. Bilo da se radi o ispravnosti uređaja za elektronsku naplatu putarine (ENP), tačnosti obračuna putarine ili opštem prigovoru, povratna informacija korisnika je od izuzetnog značaja. Naši timovi spremni su da brzo i efikasno reaguju na sve zahtjeve korisnika kako bismo zajedno unaprijedili našu uslugu.

Reklamacije na ispravnost tag uređaja

Reklamacija na ispravnost TAG uređaja vrši se isključivo lično u prodajnim mjestima Monteputa d.o.o. Korisnik je u obavezi da uz reklamaciju na ispravnost TAG uređaja, priloži i uređaj na koji ulaže reklamaciju, kako bi se provjerila njegova ispravnost.

Garantni rok TAG uređaja je dvije godine od datuma kupovine uređaja.

Zamjena uređaja u garantnom roku moguća je:

  • * ukoliko TAG uređaj nema na sebi tragove fizičkog oštećenja;
  • * ukoliko se nakon provjere ovlašćenih lica utvrdi da očitavanje TAG uređaja nije moguće.

Obrazac „Reklamacija na ispravnost TAG uređaja” se  popunjava na mjestu gde se vrši reklamacija. Reklamaciju je moguće izvršiti i u naplatnim centrima Smokovac i Mateševo.

Nakon obrade reklamacije, nadležna služba Monteputa kontaktiraće korisnika kako bi ga obavijestili o ishodu podnijete reklamacije.

Reklamacija na iznos naplaćene putarine tag uređajem

Korisnici mogu priložiti reklamaciju i na iznos naplaćene putarine putem TAG uređaja. Reklamacija se podnosi na propisanom obrascu. 

Preuzmite obrazac: Reklamacija na iznos naplaćene putarine

Popunjeni obrazac reklamacije iznosa naplaćene putarine TAG uređajem korisnik može da pošalje:

  • * elektronskim putem na mail: reklamacije@monteput.me
  • * putem pošte na adresu Ulica Avda Međedovića br. 130, 81 000 Podgorica. 

Napomena: Rok za podnošenje reklamacije je 8 dana. Nepotpuni obrazci neće biti razmatrani. 

Prijava izgubljenog/ukradenog tag uređaja

Ukoliko je došlo do gubitka ili krađe TAG uređaja, potrebno je prijaviti nestanak na broj 020/684-777.

Monteput d.o.o će takavu situaciju evidentirati i tag blokirati kako bi se spriječila zloupotreba. 

Skip to content