Odbor direktora

Aleksandar Dožić
Predsjednik Odbora direktora
Petar Vujošević
Član Odbora direktora
Dajana Bratić
Član Odbora direktora

Izvršni direktor

Milan Ljiljanić
Izvršni direktor

PJ Autoput Bar-Boljare

Goran Vujović
Direktor PJ

Menadžment

Dušan Čorlija
Tehnički direktor i zamjenik izvršnog direktora
Lazo Vujanović
Direktor sektora pravnih i opštih poslova
Saša Klikovac
Direktor sektora za finansijske i računovodstvene poslove i zamjenik izvršnog direktora
Boris Mašanović
Direktor sektora za tehničku pripremu
Jasmin Dedeić
Direktor sektora za naplatu putarine i informaciono-komunikacionih tehnologija
Andrej Mihailović
Direktor sektora za elektro-mašinsko održavanje
Vladan Knežević
Direktor sektora za nadzor, upravljanje i bezbijednost saobraćaja
Marko Madžgalj
Direktor sektora za redovno i investiciono građevinsko održavanje

Sekretar

Aida Čekić
Sekretar Društva
Skip to content