Vehicle Image
Prva kategorijaCijena
a)Motorna vozila sa karatkeristikama motocikla, motornog tricikla i četrvorociklaPelev brijeg 0.50€Veruša 1.00€Mataševo 1.50€
Druga kategorijaCijena
a)Motorna vozila sa dvije osovine i visine jednake ili niže od 1.3m mjereno kod prve osovinePelev brijeg 1.50€Veruša 2.00€Mataševo 3.50€
b)Motorna vozila sa dvije osovine i ukupne visine jednake ili niže od 1.9m, a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500kg.
Treca kategorijaCijena
a)Motorna vozila sa tri ili više osovina, jednake ili niže od 1.3m mjereno kod prve osovine.Pelev brijeg 2.50€Veruša 3.50€Mataševo 6.00€
b)Motorna vozila sa tri ili više osovina, jednake ili niže od 1.9m a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500kg.
c)Motorna vozila sa dvije osovine, visine veće od 1.9m a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3500kg.
Četvrta kategorijaCijena
a)Motorna vozila sa dvije ili tri osovine, visine veće od 1.30m mjereno kod prve osovine, a čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kgPelev brijeg 4.50€Veruša 6.00€Mataševo 10.50€
b)Motorna vozila sa dvije osovine, visine veće od 1.90m a čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg sa prikolicom.
Peta kategorijaCijena
a)Motorna vozila sa četiri ili više osovina, visine veće od 1.3m mjereno od prve osovine, čija dozvoljena masa prelazi 3500kg.Pelev brijeg 7.00€Veruša 10.00€Mataševo 17.00€
Skip to content