Na prilaznim saobraćajnicama tunela „Sozina” nalazi se 39 bilborda koji se mogu zakupiti. Dimenzije bilborda su 4×3 i 6×4. Najkraći period zakupa je jedan mjesec.

Email na koji nas možete kontaktirati je bilbordi@monteput.me.

Cijena

Cijene zakupa reklamnih panoa određuju se u zavisnosti od dimenzije, lokacije i  termina zakupa. Termin zakupa podrazumijeva termin ljetnje turističke sezone, koji obuhvata period od 01. juna  do 01. septembra i termin van sezone.

Cijena zakupa za reklamne panoe, na lokacijama kod Komandnog centra „Sozina’’  i na raskrsnici „Virpazar’’ se uvećavaju 20%.

Cijena zakupa reklamnih panoa van sezone umanjuje se za iznos od 50% od određenog iznosa zakupnine.

Povoljnosti

Ukoliko zakupac u jednom mjesecu zakupi 10 reklamnih panoa, dobiće  besplatno još jedan  dimenzija 4x3m, za isti period za koji je zakupio ostale reklamne panoe na lokaciji koju odredi Društvo. Ukoliko nema slobodnih bilborda Izvršni direktor će posebnom odlukom odrediti popust na ukupan iznos zakupnine. Troškovi postavljanja reklamnog natpisa na ustupljenom panou snosi Društvo.

Ukoliko zakupac zakupi reklamni pano na period od godinu, odobrava mu se popust od 50% na cijene koje su važeće za period ljetnje turističke sezone. Zakupac reklamnog panoa u obavezi je da Društvu uplati avans u iznosu ukupne godišnje cijene zakupa.

Napomena:

Monteput d.o.o ne postavlja reklame, zakupac je dužan da sam organizuje lijepljenje panoa.

Skip to content