Monteput d.o.o. raspisao javni poziv za izradu idejnog projekta autoputa Bar – Boljare, dionica Andrijevica – Berane – Boljare, dužine oko 50 km. Investitor Projekta je Vlada Crne Gore,  Monteput d.o.o.

Ova dionica predstavlja vitalni korak u razvoju crnogorske infrastrukture, obećavajući unapređenje saobraćajne mreže i regionalne povezanosti. Putni pravac Beograd – Južni Jadran predstavlja krak Trans-evropske magistrale (TEM) koji na području Crne Gore povezuje osnovni pravac TEM-a (od Gdanjska do Atine i Istanbula) sa Jadranskim morem. Autoput Bar – Boljare je dio putnog pravca TEM kroz Crnu Goru.

Prema javnom pozivu, projektant je u obavezi da uradi Idejni projekat koji, po sadržaju, obimu, tehničkim rješenjima i detaljima, obezbjeđuje sve neophodne podatke i uslove za izvođenje i završetak svih radova, kao i nabavku i ugradnju opreme, probni rad i fukcionalna ispitivanja. Projekat mora biti urađen tako da su uključeni svi radovi, koji su neophodni za potpunu funkcionalnalnost i kompletnost predmetne dionice autoputa.

Do sada je urađena sljedeća projektna dokumentacija vezana za ovu dionicu autoputa, koje se projektant treba pridržavati:

  • * Idejni projekat autoputa za dionicu Mateševo – Andrijevica;
  • * Idejno rješenje autoputa za dionicu Andrijevica – Berane – Boljare: Video prezentacija

Urađenu dokumentaciju Investitor će izabranom Projektantu staviti na raspolaganje pri izradi Idejnog projekta. Idejni projekat predstavlja dalju razradu Idejnog rješenja uz uvažavanje zahtjeva i komentara i preporuka Komisije za reviziju.

Pristup projektovanju treba da bude multidisciplinaran uz sagledavanje svih ekonomskih, prostornih, ekoloških i drugih posljedica izgradnje. Prioritet je integracija modernih tehnologija i sistema koji su kompatibilni sa već izgrađenim dijelom autoputa Smokovac – Mateševo. Na ovaj način će se obezbijediti da se subjekat održavanja i upravljanja autoputem ne suočava sa problemima koji bi nastali kao posljedica izgradnje različito projektovanih i nekompatibilnih sistema sa istom funkcijom.

Detalje poziva pogledajte ovdje.

Skip to content