Predsjednik Vlade Milojko Spajić, zajedno sa ministrom saobraćaja i pomorstva, Filipom Radulovićem, ministrom finansija Novicom Vukovićem i saradnicima posjetio je Komandni centar na Pelevom Brijegu, u okviru prve dionice auto-puta Smokovac–Mateševo.

Premijer se upoznao sa načinom na koji funkcioniše Komandni centar, procedurama i redovnim aktivnostima koje se sprovode kada je u pitanju nadzor i održavanje autoputa.

Izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić predstavio je premijeru planove kompanije za 2024. Monteput je za ovu godinu planirao značajne investicije, a najveći dio odnosi se na tendere za projektovanje. Investicioni plan podrazumijeva izradu projektne dokumentacije za naredne dionce autoputeva i brzih saobraćajnica, te raspisivanje tendera za izgradnju. U prvom kvartalu očekuje se raspisivanje tendera za projektovanje dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice. Raspisan je javni poziv za izradu idejnog projekta autoputa Bar – Boljare, dionica Andrijevica – Berane – Boljare, dužine oko 50 km. 

U planu je i izrada projektnog zadatka, a zatim i raspisivanje tendera za izradu idejnog projekta dionice Podgorica-Bar, sa ciljem pripreme kompletne dokumentacije do primorja. Planirana je i izrada projektnog zadatka, a nakon toga i raspisivanje tendera za izradu idejnog rješenja dionice auto-puta Andrijevica – Peć. U planu je izrada idejnog rješenja dionice ukrštanja auto-puta Bar – Boljare sa Jadransko – Jonskim auto-putem i brzom saobraćajnicom. Raspisan je tender za izbor projektanta idejnog rješenja. Ljiljanić je objasnio i da je u toku godine, planirana izrada projektnog zadatka, nakon čega je predviđeno raspisivanje tendera za izradu idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča – Pljevlja – Goražde.

Još jedna investicija koja je planirana za ovu godinu jeste izrada projektnog zadatka, a nakon toga i raspisivanje tendera za kreiranje idejnog rješenja, brze saobraćajnice koja će preći preko Bokokotorskog zaliva. Tokom planske godine planirana je izrada projektnog zadatka,  a zatim i raspisivanje tendera za izradu idejnog projekta Jadransko – Jonski auto-put – dionica od Grahova do ukrštanja sa auto-putem Bar – Boljare. 

Nakon toga, predsjednik Vlade, zajedno sa ministrima, otvorio je rekonstruisani put Mateševo – Kolašin. Dužina trase iznosi oko 8,5 km, a vrijednost radova je 6,1 mil € (bez pdv-a).

Skip to content