Studenti master studija infrastrukture sa Građevinskog fakulteta, zajedno sa svojim kolegama sa Mašinskog fakulteta, koji pohađaju specijalističke studije saobraćajnog smjera i master studije drumskog saobraćaja, posjetili su Komandni centar autoputa na Pelevom Brijegu. Grupu su predvodile njihove profesorice doc. dr Biljana Ivanović i dr Katarina Mirković.

Tokom posete, studenti su imali priliku da se upoznaju sa ključnim aspektima upravljanja i održavanja autoputa. Posetili suKomandni centar, bazu za održavanje autoputa i odjeljenje protivpožarne zaštite i službe spašavanja. Zaposleni Monteputa predstavili su im detalje normalnog režima rada u nadgledanju autoputa, pružajući uvid u svakodnevne zadatke i izazove koje operateri rješavaju tokom dvadesetčetvoročasovnog nadgledanja. Osim toga, studenti su imali priliku da se upoznaju sa različitim vrstama održavanja autoputa, uključujući elektro-mašinsko, građevinsko i zimsko održavanje.

Posebno zanimljiva bila je poseta odjeljenju protivpožarne zaštite i službi spašavanja. Studenti su se upoznali sa procedurama koje se redovno primenjuju, kao i sa obukom kojom se spasioci pripremaju za djelovanje u kritičnim situacijama.

Tokom posete, profesori su istakli da ovakve posete inspirišu studente da teže visokim ciljevima i podstiču ih da streme ka velikim dostignućima u svojim budućim profesionalnim karijerama. Studenti su iskazali zahvalnost na prilici da posjete objekat i da se uvjereu visokim nivo profesionalnosti kojom se održava i upravlja autoput.

Skip to content