Delegacija Monteputa, predvođena izvršnim direktorom Milanom Ljiljanićem, posjetila je sjedište JP Autoceste FBiH u Mostaru. Cilj posjete bio je da se predstavnici Monteputa upoznaju sa aktivnostima JP Autoceste FBiH na izradi projektne dokumentacije Jadransko – jonskog autoputa. Takođe, posjeta je bila prilika i da se delegacija upozna sa funkcionisanjem sistem elektronske naplate putarine u FBiH, razmijene iskustva sa kolegama, dok je posebna pažnja posvećena planovima ka daljem povezivanju elektronske naplate putarine zemalja u regionu.

Monteput se snažno zalaže za razvoj i proširenje mreže savremenih saobraćajnica kako bi se olakšalo kretanje ljudi i roba, a time i podstakao ekonomski rast u Crnoj Gori i regionu. Zato je projekat izgradnje Jadransko – jonskog autoputa veoma važan kako za Crnu Goru tako i za Bosnu i Hercegovinu. Izgradnjom ovog autoputa dodatno bi se povezale zemlje regiona što bi, u krajnjem, doprinijelo bržoj integraciji u EU. Upravo zato je redovna komunikacija, razmjena iskustava i planova između dvije zemlje od velike važnosti.

Unapređenje sistema elektronske naplate putarine jedan je od prioriteta Monteputa, zato je dugogodišnje iskustvo kolega iz Mostara veoma značajno. Predstavnici dva preduzeća ranije su potpisali Memorandum o saradnji koji je ujedno i prvi korak ka daljem povezivanju sistema elektronske naplate putarine. Takav dokument Monteput je potpisao i d.o.o. „Hrvatske autoceste“ i JP „ Putevi Srbije“.

Skip to content