Pripadnici Službe zaštite i spašavanja Monteputa pohađali su obuku u sklopu projekta P88 koje sprovodi Naučno-tehnološki centar iz Ukrajine. Cilj obuke je postupanje u slučajevima hemijsko-biološko-radiološko-nuklearnih incidenata (CBRN). Ovom vježbom – Služba zaštite i spašavanja Monteputa je formirala svoj CBRN tim.

U toku obuke je predstavljen način na koji se postupa sa kontanimiranom odjećom, žrtvama hemijsko-nuklearno-biološke katastrofe, te kako mora da reaguje Hitna pomoć. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore postao je prva javna zdravstvena ustanova u zemlji koja je obučena i opremljena za postupanje u slučaju hemijsko-nuklearno-biološkog incidenta (CBRN).

U takvim situacijama je neophodno reagovati timski zato je posljednjeg dana obuke izvedena terenska vježba pripadnika Zavoda, Kliničkog centra, Uprave policije, Direktora za vanredne situacije i Službe zaštite spašavanja Monteputa. Ekipe su koordinisanim reagovanjem izvršile spašavanje ugroženih lica sa kontaminiranog područija.

Uloga vatrogasaca je ključna kod ovakvih incidenata jer su oni na prvoj liniji incidenta gdje je kontaminacija najveća. Bezbjednost na auto-putu je prioritet kompanije Monteput i zato je važno da svi službenici, a posebno vatrogasci, imaju obuke kojima unapređivati znanje za postupanje u incidentnim situacijama.

Skip to content