Monteput d.o.o. raspisao je javni poziv za izradu idejnog rješenja brze saobraćajnice Smokovac – Tuzi – Božaj, dužine 23 km.

Svrha izrade ove tehničke dokumentacije je detaljno ispitivanje različitih varijanti i određivanje najboljeg koridora trase na potezu od petlje Smokovac do šireg reona graničnog prelaza Božaj. Cilj je da se kroz ovaj proces osigura sveobuhvatna analiza koja će obuhvatiti sve relevantne aspekte projekta, uključujući izgradnju, tehničke, ekonomske, funkcionalne, tehnološke, prostorne i ekološke faktore.

Idejno rješenje treba da bude rezultat postupnog procesa koji osigurava objektivnu ocjenu svih aspekata projekta. Potrebno je odrediti trasu, postaviti temelje za izradu narednih faza projektne dokumentacije i utvrditi uslove za izgradnju ove saobraćajnice.

Ova brza saobraćajnica ima za cilj da poboljša saobraćajnu vezu između Podgorice i Tuzi, kao i povezanost Crne Gore sa Albanijom. Takođe, njome će se omogućiti veza ovog dijela Crne Gore sa auto-putem Bar-Boljare, što će značajno unaprijediti regionalnu povezanost, ekonomsku saradnju i razvoj.

Ovo idejno rješenje poslužiće kao osnov za određivanje preciznijeg položaja trase, donošenje konačne odluke o rangu i profilu saobraćajnice, kao i za definisanje koridora u Predlogu Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine.

Fokus rada Monteputa u ovoj godini je na izradi projektne dokumentacije, u tom kontekstu javni pozivi i tenderski postupci za izradu idejnih projekata i idejnih rješenja za više dionica, koji su u toku, su osnova za buduću izgradnju oko 260 km autoputeva i oko 220 km brzih saobraćajnica.

Više informacija o tenderu pogledajte ovdje.

Skip to content