Autoput Bar – Boljare

Opšta informacija o projektu

Opšta informacija o projektu Autoput Bar-Boljare je transferzalni pravac u smjeru sjeveroistok – jugozapad koji ima glavnu funkciju u prostornoj, privrednoj i demografskoj integraciji Crne Gore povezivanjem Sjevernog, Središnjeg i Južnog regiona. Ovaj autoput omogućava kvalitetne veze sa autoputnim pravcima u regionu koji su dio evropske mreže, što će, izvjesno je, imati značajne pozitivne dodatne efekte za Crnu Goru. Pored navedenih razloga, Studijom opravdanosti izgradnje autoputa Bar-Boljare izgradnja dionice Smokovac-Uvač-Mateševo definisana je i izabrana kao prioritetna, najprije zbog umanjenja ili eliminacije poznatih saobraćajno- bezbjedonosnih rizika na dionici postojećeg magistralnog puta Podgorica – Kolašin. Ukupna dužina autoputa od Smokovca do Mateševa, saglasno urađenom Glavnom projektu je cca 41 km, sa 20 mostova i 16 dvocijevnih tunela I 4 petlje. Najduži most je Moračica dužine 960m, a najduži tunel je Vjeternik, prosječne dužine 2975m. Predviđene su dvije trake po smjeru sa trakama za sporu vožnju na dionicama sa većim podužnim nagibima, kao i trake za prinudno zaustavljanje vozila. Uzevši u obzir činjenicu da su geomorfološke karateristike terena duž cijele trase veoma složene i promjenjive, trasa je velikim svojim dijelom položena na objektima, kako tunelima, tako i mostovima. Od ukupne dužine trase od 41 km, oko 17,5 km je otvorena trasa. Na dužini od 13,9 km predviđena je traka za spora vozila, zbog uzdužnih nagiba koji prelaze 4%. Širina kolovoza sa dvije saobraćajne trake iznosi 7,7m po jednom smjeru. Širina kolovoza sa tri saobraćajne trake iznosi 11,2m po jednom smjeru. Radovi na izgradnji autoputa Bar – Boljare zvanično su počeli 11.05.2015 godine. Izgradnja prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo, trajaće četiri godine. Izgradnja prve dionice autoputa će koštati 809,6 miliona eura. Trasa autoputa u dužini od 41km je podijeljena na 4 dionice sa 19 poddionica. Svaka podsekcija sadrži tunele, mostove i dijelove otvorene trase za koje je potrebno izraditi Glavne projekte. Nakon pozitivne revizije svih pojedinačnih projekata unutar podsekcija, izdaju se građevinske dozvole za podsekcije, na osnovu kojih se izvode radovi.

 

Opis strana u Projektu: Investitor: Vlada Crne Gore – Ministarstvo saobraćja i pomorstva

Predstavnik Investitora/Upravljač projektom: “Monteput“ d.o.o Podgorica-Poslovna jedinica autoput Bar-Boljare

Izvođač radova: CRBC – China Road and Bridge Corporation

Nadzorni organ-Inženjer: Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering