Projekat

  • Vlada Crne Gore

  • Monteput d.o.o

Opis projekta

Potreba i želja da se premosti Bokokotorski zaliv stara je više od pedeset godina. Nekoliko generacija inženjera i političara nastojalo je da se ta ideja ostvari. Prirodan tok saobraćaja ide istočnom obalom Jadranskog mora od Trsta do Grčkih obala. Putni saobraćaj i Jadranska magistrala omogućuje savremen, kontinuiran i ekonomičan saobraćaj za putnike i robu, gravitirajučih regija i za potrebe turizma.

Velika prirodna prepreka na trasi Jadranske magistrale je Bokokotorski zaliv, koji putovanje od Herceg Novog do Budve i dalje prema jugu produžava za 40 km.

Izbor uže lokacije mosta između dva potencijalna prelaza Rt Sveta Nedelja – Rt Opatovo, na početku tjesnaca Verige i Turski rt – Rt Verige na drugom kraju tjesnaca i idejno rješenje mosta su bile predmet međunarodnog konkursa. Međunarodni konkurs za izbor lokacije i idejno rješenje mosta za prelaz preko Bokokotrskog zaliva, koji je obavljen u prvoj polovini ove godine, može se ocjeniti kao vrlo uspješan po broju učesnika i nivou ponuđenih rješenja.

Most »Verige« preko Bokokotorskog zaliva je sastavni dio brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja, od granice sa Hrvatskom do granice sa Albanijom. Ukupna dužina mosta je 981 m, od čega je glavni raspon između pilona 450 m.

Dužina prilaznih puteva mostu sa obje strane iznosi ukupno oko 1800 m. Završen je i revidovan Glavni i Izvođački projekat mosta sa prilaznim saobraćajnicama i pratećim objektima. Izrađena je Fizibiliti studija, čiji rezultati pokazuju opravdanost izgradnje sa internom stopom rentabiliteta od 14,1 % u varijanti klasičnog državnog finansiranja iz domaćih izvora i kredita.