Povećanjem obima saobraćaja 2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine na putnom pravcu od Podgorice do Kolašina i smanjena broja saobraćajnih nezgoda pokazuje da je izgradnja autoputa, pored drugih društveno-ekonomskih efekata, imala značajan efekat na smanjenje rizika nastanka saobraćajnih nezgoda, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Dionica Smokovac-Mateševo, autoputu Bar-Boljare puštena je u eksploataciju 14. jula, dok je naplata putarine i evidentiranje obima saobraćaja započeto 21.jula ove godine.

“Na dijelu putne mreže od Podgorice do Kolašina izgradnjom autoputa za period avgust-novembar 2022.god u odnosu na 2021. god. porastao je obima saobraćaja za oko 1.700 vozila, sa oko 8.900 vozila/dan na magistralnom putu M-2 Podgorica-Kolašin, na oko 10.600 vozila/dan, posmatrano za oba puta (magistralni put i autoput). Drugim riječima, izgradnja autoputa na dijelu od Podgorice do Kolašina generisala je novi saobraćaj za oko 18 odsto, u odnosu na isti period 2021. godine”, ističe se u saopštenju.

Kako su naveli, dodatni saobraćaj nakon izgradnje autoputa nije povećao ukupan broj saobraćajnih nezgoda, već je došlo do smanjenja trenda ukupnog broja nezgoda sa poginulim, povrijeđenim osobama i materijalnom štetom.

Iz Ministarstva navode da sa povećanjem prosječne brzine na magistralnom putu M-2 Podgorica-Kolašin do koje je došlo nakon smanjenja protoka saobraćaja puštanjem u eksploataciju autoputa, nije došlo do povećanja broja saobraćajnih nezgoda, već je trend koji je uspostavljen prvih mjeseci 2022. godine usporen.

“Naime, od početka 2022. godine do puštanja autoputa u eksploataciju na magistralnom putu M-2 Podgorica-Kolašin desilo se ukupno 55 saobraćajnih nezgoda (u prosjeku 8,5 SN/mjesec), pri čemu su 3 lica poginula, 6 lica teško povređeno i 33 lica lako povređeno. Nakon puštanja autoputa u eksploataciju pa do 1. decembra 2022.god, na magistralnom putu M -2Podgorica-Kolašin desilo se ukupno 13 saobraćajnih nezgoda, pri čemu su 2 lica teško povređena, 14 lica lako povređeno i bez poginulih, dok je u istom periodu na autoputu registrovano ukupno 9 saobraćajnih nezgoda, pri ćemu je ukupno povređeno samo 4 lica i to dva teško i dva lako. Ukoliko posmatramo period od 14.jula do 1.decembra 2022. god., uključujući magistralni put i autoput, ukupni broj saobraćajnih nezgoda iznosi 22 (4.9 SN/mjesec), pri čemu je bilo 4 teško povređena lica i 16 lako povređenih lica, bez poginulih”, ističe se u saopštenju.

Povećanjem obima saobraćaja 2022. godine u odnosu na isti period 2021. godine na putnom pravcu od Podgorice do Kolašina i smanjena broja saobraćajnih nezgoda pokazuje da je izgradnja autoputa, pored drugih društveno-ekonomskih efekata, imala značajan efekat na smanjenje rizika nastanka saobraćajnih nezgoda.

Skip to content