Pretkvalifikacioni javni poziv za izradu Glavnog projekta i izgradnju autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo-Andrijevica je završen.

Veliko interesovanje kompanija, iskazano u prethodnom periodu, rezultiralo je sa 8 prijava na pretkvalifikacioni tender – pet kompanija i tri konzorcijuma izrazili su interesovanje za učešće.

Na tender su mogli da se prijave svi međunarodni učesnici, u skladu sa važećim pravilima i politikama nabavke EBRD-a.

Slijedi evaluacija prijava u skladu sa EBRD kriterijumima koji se odnose na pravne i finansijske sposobnosti, dokazano iskustvo na sličnim projektima, usklađenost sa međunarodno priznatim standardima zaštite životne sredine, društvenih, zdravstvenih i bezbjednosnih normi.

Skip to content