Sistem za nadzor omogućava operatoru u Komandnom centru da prati stanje u tunelu i da komanduje radom instaliranih uredjaja.

Sistem ventilacije sastoji se od ventilatora na mlaz, koji su smješteni na svodu tunela, sa nominalnim potiskom od 900 N i 30 KW. Ovi ventilator se okreću u oba pravca. Tunel “Sozina” raspolaže sa ukupno 24 mlazna ventilatora: 11 pari ventilator se nalazi u tunelu kroz koji protiče saobraćaj, a preostala dva na ulazima u hidrotehnički tunel koji služi za evakuaciju.

Sistem osvjetljenja je instaliran tako sto se osvjetljenje u tunelu postavlja i podešava automatski.

Sistem zatvorene TV sa sistemom za video snimanje. Dešavanja u tunelu snimaju se 24 sata na dan digitalnim CCD kamerama u boji, otpornim na vremenske uticaje. Takođe, omogućeno je upravljanje kamerama, kontrola i reprodukcija snimka. Postoje 74 kamere i slika se uživo emituje na 20 monitora koji su smješteni u kontrolnoj sobi Komandnog centra. Svi zapisi sa kamera se snimaju na hard diskove i čuvaju se 60 dana.

Sistem za automatsku detekciju incidenata (DAI). Sve kamere povezane su na aplikaciju DAI, tako da se svaka incidentna situacija detektuje, automatski prikazuje operateru u Komandnom centru i posebno arhivira. Pomoću sistema DAI vrši se automatska obrada detektovanih događaja u tunelu kao što su: zaustavljeno vozilo, spora vožnja, kretanje vozila u suprotnom smjeru ili prisustvo pješaka na kolovozu. Sistem fokusira kameru na mjesto događaja i vrši promjenu semafora u žuto trepćuće svjetlo. Po završetku događaja sistem se automatski vraća na prethodno stanje i semafor pokazuje trepćuće zeleno svjetlo.

Radio uredjaj omogućava sljedeće radio signale: signal za policiju, signal za vatrogasce, signal za hitnu pomoć, signal za ekipu za održavanje, signal FM radijskog programa i signal tri operatera mobilne telefonije.

Protivpožarna vrata sa žaluzinama, koje se otvaraju/zatvaraju pomoću elektro – motora i vode u hidrotehnički tunel koji služi za evakuaciju. Postoje devetoro vrata i nalaze se na udaljenosti od 400 m jedna od drugih.

Kabal za linearnu detekciju požara (Listec) detektuje mjesto požara sa odstupanjem manjim od 5 m. Kabal je postavljen po svodu tunela, mjeri temperaturu vazduha i na taj način detektuje požar.

Sistem SOS kabina  u kojem su smješteni telefon za komunikaciju sa Komandnim centrom, dva protivpožarna aparata za gašenje prahom (6kg i 9kg), BONPET ampula i ručni javljač požara. U tunelu postoji 29 SOS kabina.

Hidrantska mreža se sastoji od 43 hidranta koji se napajaju vodom iz bazena za protivpožarnu vodu (zapremine 100 m³).

Senzori za mjerenje koncentracije CO i vidljivosti su postavljeni u glavnom tunelu i galerijama za evakuaciju.

Optički detektori dima raspoređeni su duž tunela i ima ih 39.

Sistem signalizacije sastoji se od: trodjelnih i jednodjelnih semafora, kao i promjenljivih saobraćajnih znakova. Na prilaznim saobraćajnicama montirani su elektronski paneli za obavještenja.s