Služba zaštite od požara i obezbjeđenje objekata

Obzirom na činjenicu da požar predstavlja dominantan rizik u tunelu, te da bi njegovim nastajanjem u većem obimu gotovo neizbježno nastala ogromna materijalna šteta, sa velikom mogućnošću ljudskih žrtava, u okviru Sektora za upravljanje i održavanje tunela Sozina, formirana je Služba za zaštitu od požara i obezbjeđenje objekata. Službu čine dvije cjeline, od čega je jedna obezbjeđenje na naplatnim rampama, sa četiri izvršioca, dok  drugu cjelinu čine vatrogasci, sa ukupno četrnaest izvršilaca, koji su smještani u zgradi komandnog centra.

Dežurstvo vatrogasaca – spasilaca  je organizovano po smjenama, 24 sata dnevno, gdje u svakoj smjeni dežuraju po 3 vatrogasca -vozača – spasioca.

Svi vatrogasci su prošli osnovnu obuku za gašenje požara, rad sa izolacionim-disajnim aparatima sa pretragom u zatvorenom prostoru i korišćenje hidrauličnog alata za spasavanje iz saobraćajnih udesa.  Takođe, svi vatrogasci –  spasioci su prošli specijalističku obuku za operativne operacije u vanrednim događajima u tunelima, sa gašenjem požara u tunelu, tako da se može reći da jedinica predstavlja profesionalnu vatrogasno – spasilačku jedinicu za gašenje požara i spasavanje u tunelu. Opemljeni su sa specijalnim vatrogasno – spasilačkim vozilom “ mercedes atego ” 1528, sa svom neophodnom pratećom opremom ( gašenje vodom, pjenom, prahom, hidrauličnim alatom, disajnim aparatima i sl.), uključujući uređaj za rad vozila u zadimljenim uslovima,  kao  i namjenskim vozilom Toyota hilux, koje je opremljeno sredstvima za gašenje manjih požara i sa disajnim izolacionim aparatima.

Do lokacije požara koji bi nastao u tunelu, vatrogasno – spasilačko vozilo udaljeno je od 400 m do 4600 m, zavisno od mjesta nastanka požara. Vatrogasci su sa operaterom u komandnoj sobi u stalnom kontaktu putem radio veze, tako da je projektovano vrijeme izlaska na intervenciju u tunelu, zavisno od udaljenosti mjesta događaja od 4 do 8 minuta. Svakako moramo imati u vidu nepredviđene situacije koje se mogu dešavati prilikom incidenta (zakrčenje saobraćaja usled gužve, panike, polukružnog okretanja u tunelu i sl. ), tako da je nemoguće predvidjeti tačno verijeme stizanja vatrogasaca i početak njihove intervencije.

zastita

 

Sistem video nadzora

Svaki dio tunela, ukljucujuci i ulaze  (portale) kao i raskrsnice u Virpazaru i Sutomoru, pokriven je video kamerama i snima se 24 sata.

 

SOS Kabine

29 punktova u tunelu i 14 duž puta od Virpazara do ulaza u tunel “Sozina”. Ove kabine su telefonskom vezom povezane sa komandnim centrom i služe za poziv poziv u pomoć. U svakoj od njih postoje i aparati za gašenje požara.

 

Parking niše

9 proširenja za zaustavljanje, samo u slučajevima kvara vozila ili opasnosti.

prosirenje

 

Izlazi za slučaj opasnosti

Devet izlaza kroz koje se ulazi u pomoćni tunel koji služi za evakuaciju u slučaju opasnsti i prostire se paralelno čitavom dužinom glavnog tunela “Sozina”.

izlaz

 

Pokazivači izlaza u slučaju opasnosti

Pokazuju smjer i udaljenost izlaza za slučaj opasnosti.

pokazivac

 

Hidranti

43 hidranta se nalaze u tunelu koji su opremljeni sredstvima za gašenje požara.

 

Uređaji za mjerenje visine vozila

Nalaze se ispred oba ulaza u tunel. Vozilima čija je visina iznad 4,7 m nije dozvoljen prolaz kroz tunel.

mjerac_visine