Monteput d.o.o. raspisao je javni poziv za Idejno rješenje za ukrštanje autoputa Bar – Boljare sa Jadransko – Jonskim autoputem i brzom saobraćajnicom u zoni Paštrovačke gore. Primarni cilj ovog projekta je stvaranje jedinstvenih koridora koji će integrisati trase autoputeva i brze saobraćajnice, čime se stvaraju uslovi za izradu narednih faza projektne dokumentacije i izgradnju ovih saobraćajnica. Svrha izrade tehničke dokumentacije je ispitivanje alternativnih koridora sa ciljem njihovog međusobnog povezivanja, uzimajući u obzir ograničenja koja se odnose na zaštićene zone. Procijenjena vrijednost tendera, bez zaključivanja okvirnog sporazuma, je 150.000,00 € bez pdv-a.

Ovaj projekat, koji je dio šireg koncepta izrade novog Prostornog plana Crne Gore, ima za cilj da definiše jedinstvene koridore glavnih saobraćajnih pravaca, unapređujući time saobraćajnu infrastrukturu kao temelj ekonomskog razvoja države. Projekat je od izuzetnog značaja za Crnu Goru, jer predstavlja ključni korak ka modernizaciji i integraciji saobraćajne mreže kao dijela planiranih evropskih koridora. Uzimajući u obzir geografske i ekološke faktore, projekat će takođe služiti kao model održivog razvoja, poštujući prirodne ljepote i ekološke standarde.

Idejnim rješenjem analizira se alternativni koridor autoputa Bar – Boljare od Podgorice do tunela Sozina, pri čemu se zaobilazi zaštićeno područje nacionalnog parka Skadarsko jezero. Takođe, analizira se trasa Jadransko – Jonskog autoputa od šireg rejona mjesta Čevo do zone ukrštanja sa autoputem Bar- Boljare, kao i integracija sa brzom saobraćajnicom duž crnogorskog primorja u zoni Paštrovačke gore.

Projektant je u obavezi da, u fazi izrade Idejnog rješenja, obradi najmanje dva varijantna rješenja za svaku poddionicu, sa mogućnošću dodatnih rješenja po zahtjevu investitora i revizorske komisije.

Pri izradi Idejnih rješenja mora se voditi računa o prostorno-planskim aspektima u smislu izbora optimalne trase, lokacije i koncepcije denivelisanih raskrsnica, naplatnih rampi, lokacije pratećih i funkcionalnih sadržaja, ekološkim aspektima, postojećoj infrastrukturi, postojećim kulturnim dobrima, vjerskim objektima i svim ostalim objektima koji mogu biti relevantni za donošenje konačne odluke o poziciji trase. Posebno se naglašava potreba očuvanja vrijednih ruralnih cjelina, kako u zaleđu Paštrovića tako i na području Ljubotinja i Građana.

Detalje tendera pronađite ovdje.

Skip to content