Cjenovnik - autoput
Cjenovnik - tunel "Sozina"
Elektronska naplata putarine - TAG
Modeli naplate
Cjenovnik - autoput

Cjenovnik - tunel "Sozina"

Visina naknade putarine, u zavisnosti od kategorije vozila. Kategorizacija vozila se sprovodi na osnovu sljedećih karakteristika:

  • Broja osovina I tockova na osovini
  • Mase vozila
  • Ukupne visine vozila
  • VISINE VOZILA NA PRVOJ OSOVINI MJERENO VERTIKALNO OD KOLOVOZA.

    Slide 1 Slide 1

Elektronska naplata putarine - TAG

Fizicka lica

 

TAG uređaj trenutno možete kupiti i dopuniti na naplatnoj stanici tunela Sozina I Upravnoj zgradi Monteputa – Ulica Avda Međedovića br. 130, Podgorica.

Isti TAG uređaj za Elektronsku naplatu putarine možete koristiti za prolazak autoputem i tunelom Sozina.

 

 

?Cijena TAG uređaja iznosi 20,00€

? Minimalan iznos za dopunu TAG uređaja je 112,50 € pri čemu ste ostvarili popust od 10%

 

 

Za kupovinu TAG uredjaja potrebno je sledeće:

 

-Lična karta (adresa stanovanja / broj telefona)

-Kopija saobraćajne dozvole

 

 

Pravna lica

 

TAG uređaj trenutno možete kupiti i dopuniti na naplatnoj stanici tunela Sozina I Upravnoj zgradi Monteputa – Ulica Avda Međedovića br. 130, Podgorica.

Isti TAG uređaj za Elektronsku naplatu putarine možete koristiti za prolazak autoputem i tunelom Sozina.

 

 

?Cijena TAG uređaja iznosi 20,00€

? Minimalan iznos za dopunu TAG uređaja je 112,50 € pri čemu ste ostvarili popust od 10%

 

Za kupovinu TAG uredjaja (pravna lica) potrebno je poslati Zahtjev za kupovinu uredjaja na mail: prodaja@monteput.me

 

Zahtjev mora sadrzati:

 

-podatke o firmi: PIB i PDV;

-kopiju saobraćajne dozvole i fotografije vozila sa prednje i bočne strane.

 

Nakon priloženog dokaza o uplati  TAG se moze preuzeti u Naplatnom centru tunela Sozina I Upravnoj zgradi Monteputa – Ulica Avda Međedovića br. 130, Podgorica

 

Preuzimanje TAG-a će biti moguće isključivo uz ovlašćenje i pečat firme, kada se potpisuje i Potvrda o preuzimanju uredjaja.

Isti TAG je moguće koristiti za više vozila iste kategorije.

Modeli naplate
Naplata naknade putarine se realizuje gotovinski, bankovnom karticom, po sistemu pretplatnih smart kartica ili po sistemu za prolaz putničkih vozila bez zaustavljanja (TAG).

Gotovinski 

Plaćanje gotovinom ili bankovnom karticom na naplatnoj rampi.  

     

Automatski bez zaustavljanja

Sistem “stop&go” tj. sistem bezgotovinske naplate putarine bez zaustavljanja, funkcioniše na principu čitanja TAG uređaja u vozilu mikrotalasnom antenom koja je locirana u području naplatne stanice. Treba imati u vidu da se na posebnoj traci za očitavanje TAG uređaja mora usporiti na brzinu 10 km/h kako bi antena prepoznala TAG uređaj u vozilu.

 

Sistemom pretplatnih Smart Kartica koje izdaje Monteput d.o.o.

Plaćanje Smart karticama, odnosno identifikacija vozila, izvodi se na sljedeći način: “Kada vozilo stigne do operatorskog mjesta tj. rampe, vozač operateru daje karticu sa odgovarajucom kategorijom. Kada čitač kartica očita šifru, na displeju ispred vozača prikazaće se broj preostalih prolaza a rampa se podiže automatski”. NAPOMENA: Sistem naplate pretplatnim smart karticama se koristi ISKLJUČIVO za prolaz kroz tunel "Sozina"!