Projekat

  • Vlada Crne Gore

  • Monteput d.o.o Podgorica

Opis projekta

Prostorni plan Republike Crne Gore, kao osnovni prostorno – planski dokument je predvidio u sektoru putnog saobraćaja izgradnju brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja od granice sa Republikom Hrvatskom do granice sa Republikom Albanijom.

Planom je definisana brza saobraćajnica kao put duž Crnogorskog primorja, tj kao jedan od tri longitudinalna pravca, koji su položeni duž svakog od tri regiona i koji djeluju na unutrašnjem planu kao njihove saobraćajne arterije povezujući pojedina središta međusobno, a na širem planu kao neophodne međuregionalne i međudržavne veze koje Crnu Goru povezuju sa susjednom Hrvatskom i Albanijom.

 

Trasa kroz Crnu Goru

Početak trase brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja je u reonu Herceg-Novog, ide sjeverno od Sutorine na cca 300 m.n.m. , iznad Igala i Herceg Novog i lagano se spušta prema Zelenici i Kumboru na visini 50 m.n.m., prolazi iznad Bijele i mostom«Verige« prelazi Bokokotorski zaliv ispred tjesnaca Verige. Nastavlja sjeverno od Tivta i prolazi sjevernom padinom Grbaljskog polja. Zatim zalazi u brdovit predio iznad Budve na visini cca 200-300 m.n.m. , zadržava tu visinu sve do Petrovca. Trasa ide na tim nadmorskim visinama radi boljih topografskih prilika u odnosu na priobalnu zonu kojom ide postojeća Jadranska magistrala kao i radi izbjegavanja građevinskih područja. Od Petrovca trasa ide iznad Mišića, Đurmana , pored tunela »Sozina«, ide iznad Sutomora poslije kojeg silazi prema Baru. Nakon Bara se uspinje u smjeru jugoistoka do visine cca 200m i dalje nastavlja do granice sa Albanijom kod mjesta Sukobin gdje i završava.

Ova saobraćajnica će biti projektovana sa konfornim horizontalnim i vertikalnim elementima trase koji će omogućiti veliku propusnu moć kao i jeftiniji i sigurniji saobraćaj. Ovo se posebno odnosi na ukrštanje van nivoa sa postojećim saobraćajnicama , najsavremeniju opremu i signalizaciju i drugo. Moguće je naći i model naplate u funkciji prije svega održavanja saobraćajnice i u perspektivi povratka uloženih sredstava investicije.