Autoput Bar-Boljare je transferzalni pravac u smjeru sjeveroistok – jugozapad, koji ima glavnu funkciju u prostornoj, privrednoj i demografskoj integraciji Crne Gore, kojim se ostvaruje povezivanje Sjevernog, Središnjeg i Južnog regiona.

Analizirajući značaj i funkcije autoputa i potrebe za etapnom izgradnjom, detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare definisana je etapna izgradnja, i to:

I etapa:                Smokovac–Mateševo;
II etapa:                Mateševo–Andrijevica i obilaznica Smokovac–Tološi–Farmaci;
III etapa:               Andrijevica–Boljare;
IV etapa:               Podgorica – Đurmani

 

Ivestitor:  Vlada Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Predstavnik Investitora/Upravljač projektom: “Monteput“d.o.o Podgorica-Poslovna jedinica za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare

Izvođač radova: CRBC – China Road and Bridge Corporation

Nadzorni organ-Inženjer: Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering, francusko-italijanski konzorcijum

 

Nakon što su ispunjeni odgovarajući zakonski i ugovorni preduslovi kao Datum početka radova na prioritetnoj dionici Smokovac-Uvač-Mateševo autoputa Bar-Boljare, određen je 11.05.2015.godine.

 

Sa ciljem što bržeg otpočinjanja radova na ključnim objektima, prioritetna dionica je podijeljena na 4 dijela, sa ukupno 19 poddionica.

Pod tim se podrazumijevalo da se na svakoj dionici prioritetno počelo sa izgradnjom na najzahtjevnim objektima:

  • Dionica 1 – most Moračica, dužine 960 m,
  • Dionica 2 – tunel Vjeternik, dužine 3039 m,
  • Dionica 3 – tunel Kosman, dužine 2662 m,
  • Dionica 4 – tunel Jabučki Krš, dužine 1455 m.

 

Izgradnji je prethodio veliki obim aktivnosti na pripremnim radovima u smislu izgradnje pristupnih puteva, kampova za smještaj radnika sa svom neophodnom infrastrukturom, radionica, skladišta, postrojenja različitih namjena, izmještanje infrastrukturnih objekata (državnih i lokalnih puteva, dalekovoda) i izgradnja ostali objekata koji su u funkciji izgradnje autoputa. Za potrebe izgradnje i geoloških istražnih radova, korišćeno je 60 km pristupnih puteva, od čega je dio puteva novo izgrađen, a dio postojećih puteva priveden namjeni, tako da odgovara potrebama gradilišta.

 

 

Ukupna dužina prioritetne dionice autoputa od Smokovca do Mateševa, saglasno urađenom Glavnom projektu je cca 41,5 km, sa 20 mostova na glavnoj trasi, 9 mostova-rampama na petljama, (ukupne dužine 6,35 km), 16 dvocijevnih tunela (ukupne prosječne  dužine 17,7km), 2 nadvožnjaka (ukupne dužine 104 m), 8 podvožnjaka (ukupne dužine 453 m), 7,2 km potpornih zidova i 4 petlje. Geomorfološke karakteristike terena duž cijele trase su veoma složene i promjenljive, trasa je velikim dijelom položena na objektima, kako tunelima, tako i mostovima, tako da od ukupne dužine ove dionice autoputa, oko 60% predstavljaju objekti.

 

 

Projektovane su i izgrađene sljedeće denivelisane raskrsnice – petlje kojima su ostvarene veze autoputa sa okruženjem:

  • petlja Smokovac, kao veza sa budućim Jadransko – Jonskim autoputem i magistralnim putem Podgorica–Kolašin – I faza (koja uključuje vezu sa magistralnim putem Podgorica-Kolašin);
  • petlja Pelev Brijeg, kao veza sa regionalnim putem R13 Bioče – Mateševo -Kolašin;
  • petlja Veruša, kao veza sa regionalnim putem R13 i naseljem Veruša i veza za planirani regionalni put prema Albaniji, i
  • petlja Mateševo, kao veza za Kolašin i Jadransku magistralu.

 

 

Baza za održavanje je, saglasno Detaljnom prostornom planu, locirana u sklopu petlje na Pelevom Brijegu i namijenjena je održavanju autoputa od Šteka do Mateševa.

 

Objekti koji čine Bazu za održavanje su:

 

1) Upravna Zgrada

2) Vatrogasna stanica

3) Radionica za održavanje vozila

4) Toplana

5) Garaža za teretna vozila i skladišta opreme i materijala

6) Magacin soli i agregata

7) Benzinska pumpa

8) Portirnica

Bruto površina svih objekata iznosi cca 6 300 m2.

 

Prateći sadržaji, namijenjeni učesnicima u saobraćaju se izvode na sljedećim pozicijama:

  • odmorište i benzinska stanica na Gornjim Mrkama, i to samo saobraćajne površine i infrastrukura do priključaka;
  • odmorište na Pelevom Brijegu,

Objekat benzinske stanice i objekti na odmorištu na Gornjim Mrkama će biti valorizovani kroz koncesioni akt ili neki sličan aranžman.

 

Auto-put Prnceza Ksenija je zvanicno je otvoren 13.Jula 2022. godine.