Odbor direktora
Izvršni direktor
PJ Autoput Bar-Boljare
Menadžment
Sekretar
Odbor direktora
 

Aleksandar Božović

Predsjednik Odbora direktora
 

Snežana Raičević

dipl. ing. građ
Član Odbora direktora
 

Stefan Mitrović

Član Odbora direktora
Izvršni direktor
 
 

Milan Ljiljanić

Izvršni direktor
PJ Autoput Bar-Boljare
 

Goran Vujović

Direktor PJ
Menadžment
 

Boris Mašanović

Tehnički direktor i Zamjenik izvršnog direktora
 

Saša Klikovac

Direktor sektora za finansijske i računovodstvene poslove
 

Lazo Vujanović

Direktor sektora za pravne i opšte poslove
 

Andrej Mihailović

Direktor sektora za upravljanje i održavanje tunela “Sozina”
Sekretar
 

Aida Čekić

Sekretar Društva