Odbor direktora
Izvršni direktor
PJ Autoput Bar-Boljare
Menadžment
Sekretar
Odbor direktora
 

Aleksandar Božović

Predsjednik Odbora direktora
 

Snežana Raičević

dipl. ing. građ
Član Odbora direktora
 

Stefan Mitrović

Član Odbora direktora
Izvršni direktor
 
 

Milan Ljiljanić

Izvršni direktor
PJ Autoput Bar-Boljare
 

Goran Vujović

Direktor PJ
Menadžment
 

Dušan Čorlija

Tehnički direktor i zamjenik izvršnog direktora
 

Saša Klikovac

Direktor sektora za finansijske i računovodstvene poslove i zamjenik izvršnog direktora
 

Lazo Vujanović

Direktor sektora za pravne i opšte poslove
 

Andrej Mihailović

Direktor sektora za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa
 

Boris Mašanović

Direktor sektora za tehničku pripremu, nadzor i održavanje
 

Jasmin Dedeić

Direktor sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela "Sozina" i prilaznih saobraćajnica
Sekretar
 

Aida Čekić

Sekretar Društva