Odbor direktora
Izvršni direktor
PJ Autoput Bar-Boljare
Menadžment
Sekretar
Odbor direktora
 

Aleksandar Božović

Predsjednik Odbora direktora
 

Snežana Raičević

Član Odbora direktora
 

Stefan Mitrović

Član Odbora direktora
Izvršni direktor
 

Jonuz Mujević

Izvršni direktor
PJ Autoput Bar-Boljare
 

Goran Vujović

Direktor PJ
Menadžment
 

Boris Mašanović

Tehnički direktor i Zamjenik izvršnog direktora
 

Saša Klikovac

Direktor sektora za finansijske i računovodstvene poslove
 

Lazo Vujanović

Direktor sektora za pravne i opšte poslove
 

Andrej Mihailović

Direktor sektora za upravljanje i održavanje tunela “Sozina”
Sekretar
 

Aida Čekić

Sekretar Društva