Društvo sa ograničenom odgovornošću “Monteput” Podgorica je osnovano Odlukom Vlade Crne Gore 8. decembra 2005. godine.

“Monteput” doo je osnovan u svojstvu poslovnog nasljednika Direkcije za izgradnju autoputeva Crne Gore, koja je prestala sa radom 31.12.2005. godine, shodno Zakonu o putevima Službeni list broj 42/04.

Datum registracije: 09.05.2006. godine, broj 5 – 0295114/001 (Centr. registar Privrednog suda)

PIB: 02462494
PDV: 30/31-05092-7