Društvo sa ograničenom odgovornošću “Monteput” Podgorica osnovano je Odlukom Vlade Crne Gore, 8. decembra 2005. godine, u svojstvu poslovnog nasljednika Direkcije za izgradnju autoputeva Podgorica.

  • Organizovanje održavanja tunela “Sozina” i prilaznih saobraćajnica (gradevinsko elektro, IT i mašinsko održavanje), upravljanje i monitoring saobraćaja, naplata putarine, naknada za zakup putnog zemljišta i postavljanje natpisa u putnom zemljištu

 

  • Stručni građevinski nadzor, projektantski nadzor, izrada projektne dokumentacije, priprema tenderske dokumentacije i drugi poslovi tehničke pripreme, inženjering, konsalting i menadžment

 

  • Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada u vezi sa razvojem i izgradnjom autoputeva i putnih objekata u Republici Crnoj Gori