Fizička lica

TAG uređaj trenutno možete kupiti i dopuniti na naplatnoj stanici tunela Sozina, Upravnoj zgradi Monteputa – Ulica Avda Međedovića br. 130, Podgorica kao i u Naplatnom centru Mateševo.

Novac je moguće uplatiti na žiro račune:

NLB 530-19247-84

CKB 510-11963-41

HB 520-19492-90

 

Isti TAG uređaj za Elektronsku naplatu putarine možete koristiti za prolazak autoputem i tunelom Sozina.

 

Cijena TAG uređaja iznosi 20,00€

Minimalan iznos za dopunu TAG uređaja je 50 € pri čemu ste ostvarili popust od 10%

 

 

Za kupovinu TAG uredjaja potrebno je sledeće:

 

-Lična karta (adresa stanovanja / broj telefona)

-Kopija saobraćajne dozvole

 

 

Pravna lica

 

TAG uređaj trenutno možete kupiti i dopuniti na naplatnoj stanici tunela Sozina I Upravnoj zgradi Monteputa – Ulica Avda Međedovića br. 130, Podgorica.

Isti TAG uređaj za Elektronsku naplatu putarine možete koristiti za prolazak autoputem i tunelom Sozina.

 

 

Cijena TAG uređaja iznosi 20,00€

Minimalan iznos za dopunu TAG uređaja je 112,50 € pri čemu ste ostvarili popust od 10%

 

Za kupovinu TAG uredjaja (pravna lica) potrebno je poslati Zahtjev za kupovinu uredjaja na mail: prodaja@monteput.me

 

Zahtjev mora sadrzati:

 

-podatke o firmi: PIB i PDV;

-kopiju saobraćajne dozvole i fotografije vozila sa prednje i bočne strane.

 

Nakon priloženog dokaza o uplati  TAG se moze preuzeti u Naplatnom centru tunela Sozina I Upravnoj zgradi Monteputa – Ulica Avda Međedovića br. 130, Podgorica

 

Preuzimanje TAG-a će biti moguće isključivo uz ovlašćenje i pečat firme, kada se potpisuje i Potvrda o preuzimanju uredjaja.

Isti TAG je moguće koristiti za više vozila iste kategorije.