Kao i Smart kartica, nabavka TAG-a može se obavljati uplatom na žiro račun “MONTEPUT” D.O.O ili neposrednom kupovinom na naplatnim mjestima.

Cijena TAG-a je 20.00 €.

Minimalna dopuna za TAG je 112.50  € prolaza a jedinica transakcije za TAG-a je euro. Ukoliko se izvrši dopuna za TAG-a veća od 125.00 € korisnik dobija popust od 10%.

Dopuna TAG-a može se izvršiti uplatom na žiro račun “MONTEPUT” D.O.O. ili neposredno uplatom na naplatnim mjestima.