Naplata naknade putarine se realizuje gotovinski, bankovnom karticom, po sistemu pretplatnih smart kartica ili po sistemu za prolaz putničkih vozila bez zaustavljanja (TAG).

Gotovinski 

Plaćanje gotovinom ili bankovnom karticom na naplatnoj rampi.

 

 

 

 

Automatski bez zaustavljanja

Sistem “stop&go” tj. sistem bezgotovinske naplate putarine bez zaustavljanja, funkcioniše na principu čitanja TAG uređaja u vozilu mikrotalasnom antenom koja je locirana u području naplatne stanice. Treba imati u vidu da se na posebnoj traci za očitavanje TAG uređaja mora usporiti na brzinu 10 km/h kako bi antena prepoznala TAG uređaj u vozilu.

 

Sistemom pretplatnih Smart Kartica koje izdaje Monteput d.o.o.

Plaćanje Smart karticama, odnosno identifikacija vozila, izvodi se na sljedeći način:

“Kada vozilo stigne do operatorskog mjesta tj. rampe, vozač operateru daje karticu sa odgovarajucom kategorijom. Kada čitač kartica očita šifru, na displeju ispred vozača prikazaće se broj preostalih prolaza a rampa se podiže automatski”.

NAPOMENA: Sistem naplate pretplatnim smart karticama se koristi ISKLJUČIVO za prolaz kroz tunel “Sozina”!