Visina naknade putarine, u zavisnosti od kategorije vozila.
Kategorizacija vozila se sprovodi na osnovu sljedećih karakteristika:

  • Broja osovina I tockova na osovini
  • Mase vozila
  • Ukupne visine vozila
  • VISINE VOZILA NA PRVOJ OSOVINI MJERENO VERTIKALNO OD KOLOVOZA.

 

 

Slide 1

Slide 1