Monteput d.o.o. raspisao javni poziv za izradu idejnog rješenja brze saobraćajnice Crnča – Pljevlja – Goražde, dionica Crnča – Pljevlja – granica sa Bosnom i Hercegovinom, dužine ~ 93 km.

Osnovni cilj ovog poziva je razvijanje detaljne tehničke dokumentacije s fokusom na istraživanje i definisanje optimalnog koridora trase brze saobraćajnice Crnča – Pljevlja – Goražde. Izradom Idejnog rješenja želi se precizirati optimalna trasa, stvarajući osnovu za dalje faze projektne dokumentacije i buduću izgradnju ove važne saobraćajnice.

S obzirom da u prethodnom periodu nije rađena planska i tehnička dokumentacija kojom je je tretiran ovaj putni pravac, potrebno je uraditi Idejno rješenje koje treba da posluži kao osnov za konačno opredjeljenje i definisanje preciznijeg položaja koridora ove brze saobraćajnice u Predlogu Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine.

U procesu projektovanja naglasak treba staviti na multidisciplinarni pristup, uz razmatranje tehničkih, ekonomskih, prostornih, ekoloških i drugih aspekata, uz poštovanje propisanih uslova i primjenu suvremenih tehničko-tehnoloških metoda.

Pristup uključuje pažljivo razmatranje prostorno-planskih aspekata, uključujući izbor optimalne trase, lokaciju denivelisanih raskrsnica, naplatnih rampi, pratećih i funkcionalnih sadržaja, ekoloških uticaja, postojeće infrastrukture, kulturnih dobara, vjerskih objekata i drugih relevantnih faktora za donošenje odluke o trasi.

U izradi Idejnih rješenja, projektant je su dužan poštovati zakonsku regulativu, tehničke propise i standarde koji se odnose na projektovanje i važe u Crnoj Gori. TEM standardi i preporučena praksa smatraju se osnovnim smjernicama za projektovanje saobraćajnice.

Ova brza saobraćajnica ima za cilj da obezbijedi kvalitetnu saobraćajnu vezu Bijelog Polja i Pljevalja, i u konačnom poboljša saobraćajnu povezanost Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Takođe, ovom saobraćajnicom i dalje preko Goražda obezbjeđuje se veza autoputa Bar-Boljare sa koridorom Vc.

Detalje tendera pogledajte ovdje.

Skip to content