Monteput d.o.o. je raspisao Javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u dugoročni zakup na period od 25 godina nepokretnosti koje se nalaze u KO Mrke, Glavni grad Podgorica, na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (odmorište Gornje Mrke-lijeva i desna strana u smjeru iz Podgorice) sa obavezom investicionog ulaganja – izgradnje benzinske stanice sa pratećim sadržajima, u skladu sa Urbanističko-tehničkim uslovima.

Skip to content