Tenderi u toku
Nabavke male vrijednosti
Završeni postupci
Plan nabavki
Ostalo
Tenderi u toku
Nabavke male vrijednosti
Završeni postupci

Završeni tenderi 2019. godina

Ugovor- Lovćen osiguranje ad Podgorica osiguranje imovine

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – godišnje osiguranje imovine za 2020. godinu

Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda

Rješenje Državne kontrolu postupaka javnih nabavki-Izrada idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevica- Berane- Boljare

Ugovor o pružanju usluga – Put-inženjering d.o.o. Podgorica-Izrada idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevica- Berane- Boljare

Odluka o izboru najpovoljnije ponude-Izrada idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevica- Berane- Boljare

Izmjena tenderske dokumentacije-Izrada idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevica- Berane- Boljare

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke-Izrada idejnog rješenja dionice autoputa Andrijevica- Berane- Boljare

Ugovor Omega d.o.o. Podgorica-revizija završnog računa Monteput

Ugovor o nabavci robe – sredstva za održavanje higijene

Obavještenje o ishodu postupka – sredstva za održavanje higijene 30.12.2019

Zahtjev za dostavljanje ponuda – sredstva za održavanje higijene

Ugovor o pružanju usluga – fiksna telefonija, internet i kablovska televizija

Ugovor o pružanju usluga – mobilna telefonija

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – usluge mobilne i fiksne telefonije

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda – usluge mobilne i fiksne telefonije

Zahtjev za dostavljanje ponuda – usluge mobilne i fiksne telefonije

Ugovor o isporuci robe – nabavka rampi i senzora za kategorizaciju vozila

Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti – nabavka rampi i senzora za kategorizaciju vozila

Ugovor o nabavci roba – elektronski panel za zabrane u slučaju incidentnih situacija

Obavještenje o ishodu postupka – elektronski panel za zabrane u slučaju incidentnih situacija

Zahtjev za dostavljanje ponuda – elektronski panel za zabrane u slučaju incidentnih situacija

Ugovor o nabavci roba – nabavka sistema za video nadzor na sjevernoj i južnoj prilaznoj saobraćajnici

Ugovor Temas lighting d.o.o. Podgorica – LED reflektori za galerije

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – LED reflektori za galerije i evakuacioni put I

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – LED reflektori za galerije i evakuacioni put I

Ugovor o isporuci robe – Ugovor o isporuci robe – nabavka farbe i preli za farbanje horizonalne signalizacije

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-nabavka farbe i preli za farbanje horizonalne signalizacije

Obavještenje o ishodu postupka – nabavka sistema za video nadzor na sjevernoj i južnoj prilaznoj saobraćajnici

Zahtjev za dostavljanje ponuda – nabavka farbe i preli za farbanje horizonalne signalizacije

Zahtjev za dostavljanje ponuda – nabavka sistema za video nadzor na sjevernoj i južnoj prilaznoj saobraćajnici

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti- LED reflektori za galerije i evakuacioni put

Zahtjev za dostavljanje ponuda- LED reflektori za galerije i evakuacioni put

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti -nabavka rampi i senzora za kategorizaciju vozila

Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti -nabavka rampi i senzora za kategorizaciju vozila

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti- nabvka rampi i senzora za kategoraizaciju vozila

Ugovor- Menađer doo Lukavac -radovi na osiguranju kosina na prilaznim saobraćajnicama tunela Raš i Sozina

Ugovor o izvođenju radova – rekonstrukcija-sanacija linijskih kanala odvodnje na platou naplatnih rampi kod tunela Sozina

Ugovor o izvođenju radova – sanacija kanala odvodnje kod tunela Raš i izrada AB platoa za ugradnju skele kod reklamnih panoa

Ugovor o pružanju usluga – izrada projekta rekonstrukcije regionalnog puta Kolašin-Mateševo

Obavještenje o ishodu postupka – sanacija kanala odvodnje kod tunela Raš i izrada AB platoa za ugradnju skele kod reklamnih panoa

Obavještenje o ishodu postupka – rekonstrukcija-sanacija linijskih kanala odvodnje na platou naplatnih rampi kod tunela Sozina

Obavještenje o ishodu postupka  -osiguranje kosina na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Rekonstrukcija – sanacija linijskih kanala odvodnje na platou naplatnih rampi kod tunela  Sozina

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Sanacija kanala odvodnje kod tunela Raš i izrada AB platoa za ugradnju skele kod reklamnih panoa

Obavještenje o ishodu postupka – izrada projekta rekonstrukcije magistralnog puta Kolašin-Mateševo

Zahtjev za dostavljanje ponuda – izrada projekta rekonstrukcije magistralnog puta Kolasin – Mateševo

Ugovor o pružanju usluga – osiguranje zaposlenih za 2019.god

Ugovor o pružanju usluga – izrada idejnog projekta nadogradnje poslovnog objekta

Ugovor o nabavci roba – nabavka geodetskog instrumanta sa pratećom opremom

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-osiguranje zaposlenih za 2019. g

Zahtjev za dostavljanje ponuda –  osiguranje zaposlenih-za-2019. g

Zahtjev za dostavljanje ponuda – osiguranje kosina  na prilaznim saobraćajnicama tunela Sozina i Raš 

Obavještenje o ishodu postupka  – nabavka geodetskog instrumenta sa pratećom opremom

Obavještenje o ishodu postupka – sredstva za održavanje higijene

Ugovor o nabavci roba – nabavka vode za piće i ostalih bezalkoholnih pića i napitaka (Partija 2 – Bezalkoholna pića i napici, PVC pribor za jelo za jednokratnu upotrebu)

Ugovor Partija 2- Electro team d.o.o. Budva

Ugovor Partija 3- Novi Volvox d.o.o. Podgorica

Ugovor Partija 1- Novi Volvox d.o.o. Podgorica

Ugovor o nabavci roba – nabavka vode za piće i ostalih bezalkoholnih pića i napitaka (Partija 1 – Voda negazirana)

Obavještenje o ishodu postupka – izrada idejnog projekta nadogradnje poslovnog objekta u ul. Bulevar revolucije 9, Podgorica

Zahtjev za dostavljanje ponuda – nabavka geodetskog instrumenta sa pratećom opremom

Odluka o izboru najpovoljnije ponude  – Radovi  na izgradnji sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo

Ugovor o nabavci roba – nabavka i isporuka rezervnih djelova za servis komunikacione opreme

Obavještenje o ishodu postupka – nabavka vode za piće i ostalih bezalkoholnih pića i napitaka

Zahtjev za dostavljanje ponuda – sredstva za održavanje higijene

Obavještenje o ishodu postupka – rezervni djelovi za servis komunikacione opreme

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Izrada idejnog projekta nadogradnje poslovnog objekta u ulici Bulevar revolucije br. 9

Zahtjev za dostavljanje ponuda – nabavka vode za piće i ostalih bezalkoholnih pića i napitaka

Ugovor o nabavci roba – kancelarijski materijal

Ugovor o nabavci roba – termo rolne za fiskalne printere

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vijednosti – kancelarijski materijal

Ugovor – Komunalno d.o.o. Kolašin

Odluka o obustavljanju postupka -Izgradnja sistema trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac – Mateševo

Zahtjev za dostavljanje ponuda – kancelarijski materijal

Zahtjev za dostavljanje ponuda — rezervni djelovi za servis komunikacione opreme

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – rezervni djelovi za servis komunikacione opreme

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – termo rolne za fiskalne printere

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male nabavke- izvođenje radova tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin – Mateševo

Ugovor o pružanju usluga – Partija 2 Održavanje i servis vozila Dacia Duster – 3 vozila Dacia Sandero Stepway – 1 vozilo

Ugovor – maske sa plućnim aparatima za potrebe Vatrogasne službe

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – izvođenje radova tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin – Mateševo

Zahtjev za dostavljanje ponuda – rezervni djelovi za servis komunikacione opreme

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – kancelarijski materijal

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Održavanje i servis vozila

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka maske sa plućnim aparatima za potrebe Vatrogasne službe

Izmjene Zahtjeva za dostavljanje ponuda – kancelarijski materijal

Zahtjev za dostavljanje ponuda – održavanje i servis vozila

Zahtjev za dostavljanje ponuda – rolne za fiskalne printere

Zahtjev za dostavljanje ponuda – kancelarijski materijali

Ugovor o pružanju usluga – održavanje i servis vozila (Partija 5)

Ugovor o pružanju usluga –  osiguranje  vozila Monteput d.o.o. i Poslovne jedinice autoput Bar-BoljareSava osiguranje ad Podgorica- Partija 2

Ugovor o pružanju usluga –  registracija vozila Monteput d.o.o. i Poslovne jedinice autoput Bar-Boljare- Partija 1

Ugovor o nabavci roba – nabavka i zamjena auto guma

Ugovor o pružanju usluga – održavanje i servis vozila (Partija 2)

Ugovor o pružanju usluga – održavanje i servis vozila (Partija 3)

Ugovor o pružanju usluga – održavanje i servis vozila (Partija 4)

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti- Osiguranje i registracija vozila Monteput d.o.o. i Poslovne jedinice autoput Bar-Boljare

Odgovor na pojašnjenje zahtjeva za nabavku male vrijednosti -Osiguranje i registracija vozila Monteput d.o.o. i Poslovne jedinice autoput Bar-Boljare

Izmjena –  Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – Osiguranje i registracija vozila Monteput d.o.o. i Poslovne jedinice autoput Bar-Boljare

Ugovor Institut Sigurnost doo Podgorica -su usluge ispitivanja elektro i gromobranske instalacije

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – pranje vozila

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – održavanje i servis vozila

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – Osiguranje i registracija vozila Monteput d.o.o. i Poslovne jedinice autoput Bar-Boljare

Ugovor o pružanju usluga tehničke i fizičke zaštite imovine i lica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijedosti – nabavka i zamjena auto guma

Zahtjev za dostavljanje ponuda – pranje vozila

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda 2 – održavanje i servis vozila

Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – održavanje i servis vozila

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Ispitivanje elektro i gromibranske instalacije

Zahtjev za dostavljanje ponuda  za nabavke male vrijednosti – održavanje i servis voila

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka i zamjena guma

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – Ispitivanje elektro i gromobranske instalacije

Izmjena Plana nabavke male vrijednosti za 2019. godinu-09.04.2019

Ugovor o izvođenju radova – rekonstrukcija ugrađene optičke mreže

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Rekonstrukcija ugrađene optičke mreže

Ugovor -Rezervni djelovi za servis saobraćajne signalizacije u tunelu Sozina i na prilaznim saobraćajnicama

Izmjena Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka rezervnih djelova za servis saobraćajne signalizacije u tunelu Sozina i na prilaznim saobraćajnicama

Zahtjev za dostavljanje ponuda – rekonstrukcija ugrađene optičke mreže

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Usluga tehničke i fizičke zaštite imovine i lica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka rezervnih djelovi za servis saobraćajne signalizacije u tunelu Sozina

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Nabavka rezervnih djelovi za servis saobraćajne signalizacije u tunelu Sozina

Ugovor o pružanju usluga – Godišnje osiguranja imovine za 2019. godinu

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – Usluga tehničke i fizičke zaštite imovine i lica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Godišnje osiguranje imovine za 2019. godinu

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Godišnje osiguranje imovine za 2019. godinu

Plan nabavki malih vrijednosti za 2019. godinu

Ugovor o izvođenju radova na zamjeni preostalih sijalica LED rasvjetom u adaptivnim zonama na ulazima i izlazima tunela Raš i Sozina

Ugovor o nabavci roba – Nabavka uređaja za neprekidno napajanje (UPS)

Ugovor o nabavci roba – Nabavka i isporuka uređaja za mjerenje CO

Ugovor o nabavci roba – Splajser i OTDR – Telecorn d.o.o. Zagreb

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada krova na trafostanici TS35-10 kV

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka i isporuka splajsera i OTDR-a

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti- Izrada krova na trafostanici TS35-10 kV

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka i isporuka uređaja za mjerenje CO

Ugovor o izvođenju radova – Rekonstrukcija postojeće optičke mreže

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka uređaja za neprekidno napajanje (UPS)

Ugovor – CETI  d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – zamjena sijalica LED rasvjetom

Ugovor o nabavci roba – računarska oprema i licencirani softveri (Partija 1)

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – rekonstrukcija postojeće optičke mreže

Zahtjev za dostavljanje ponuda – nabavka i isporuka uređaja za mjerenje CO

Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – LED rasvjeta

Zahtjev za dostavljanje ponuda – nabavka uređaja za neprekidno napajanje (UPS)

Zahtjev za dostavljanje ponuda – nabavka i isporuka uređaja za povezivanje optičkih vlakana (splajser) i uređaja za ispitivanje optičkih vlakana

Zahtjev za dostavljanje ponuda – zamjena sijalica LED rasvjetom

Ugovor – Spark d.o.o. Nikšić

Zahtjev za dostavljanje ponuda – Rekonstrukcija postojeće optičke mreže koja obuhvata rekonstrukciju na tunelima i prilaznim saobraćajnicama

Ugovor – Geo Max Group d.o.o. Podgorica

Ugovor o nabavci roba – računarska oprema i licencirani softveri (Partija 2)

Izmjena Plana nabavki malih vrijednosti za 2018. godinu – 28.11.2018

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka radne odjeće za potrebe zaposlenih Monteput d.o.o i Poslovne jedinice

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – izrade geodetskih elaborata za upis objekta i geodetska osmatranja tunela Sozina i Raš

Ugovor- partija 2 – M-TEL d.o.o. Podgorica

Ugovor- partija 1 – M-TEL d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – računarska oprema i licencirani softveri

Pojašnjenje Zahtjeva -izrada geodetskih elaborta  za upis objekta i geodetska osmatranja tunela  “Raš”  i  “Sozina”

Izmjena Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka radne odjeće za potrebe zaposlenih Monteput d.o.o i Poslovne jedinice

Izmjena Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – računarska oprema i licencirani softveri

Ugovor o nabavci roba – nabavka protivpožarne opreme

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – računarska oprema i licencirani softveri

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka radne odjeće za potrebe zaposlenih Monteput d.o.o

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – izrade geodetskih elaborata za upis objekta i geodetska osmatranja tunela Sozina i Raš

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka protivpožarne opreme

Obavještenje o ishodu postupka male nabavke – Usluge mobilne i fiksne telefonije, internet i kablovske televizije

Pravilnik o sprovođenju postupaka hitnih nabavki

Ugovor i Polisa osiguranja – Lovćen osiguranje ad Podgorica

Zahtjev za dostavljanje ponuda za  nabavke male vrijednosti – usluge mobilne i fiksne telefonije, internet i kablovske televizije 

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka protivpožarne opreme

Ugovor o nabavci roba – Komunalne djelatnosti d.o.o. Bar

Ugovor o izvođenju radova – izrada rezervoara za vodu kod Komandnog centra

Ugovor o nabavci roba -Menadžer d.o.o. Lukavac

Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke – usluge pražnjenja kontejnera i odvoz komunalnog otpada

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – izrada rezervoara za vodu kod Komandnog centra

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – Nabavka usluge pražnjenja kontejnera i odvoz komunalnog otpada

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – Izrada rezervoara za vodu kod Komandnog centra

Ugovor o izvođenju radova tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin-Mateševo

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka  usluga osiguranja zaposlenih za 2018. godinu 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – radovi tekućeg održavanja magistralnog puta

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – radovi tekućeg održavanja magistralnog puta Kolašin-Mateševo – čišćenje rigola i puta od odrona, trave, niskog rastinja, granja i šiblja, mašinskim putem i ručno

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – osiguranje zapslenih 2018

Ugovor o nabavci roba – nabavka kamere za snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi  Korekt Company  d.o.o. Beograd

Ugovor o nabavci roba –  nabavka mašine za čišćenje i pranje bočnih i centralne drenaže i ivičnih kanala Korekt Company d.o.o. Beograd

Ugovor o nabavci roba – nabavka mašine za farbanje bočnih zidova tunela Sozina i Raš

Ugovor o nabavci roba – nabavka mašine za obilježavanje horizontalne signalizacije sa dva pištolja

Ugovor o nabavci roba – nabavka rezervoara za automatsko ugrađivanje perli pod pritiskom

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka sredstava za higijenu

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – mašina za farbanje bočnih zidova tunela Sozina i Raš

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – rezervoar za automatsko ugrađivanje perli pod pritiskom

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – mašina za obilježavanje horizontalne signalizacije

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka mašine za čišćenje i pranje bočnih i centralne drenaže i ivičnih kanala

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – nabavka kamere za snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka sredstava za higijenu

Obavještenje – ponude za nabvku male vrijednosti za nabavku mašine za čišćenje i pranje bočnih i centralne drenaže i ivičnih kanala

Obavještenje – Ponude za nabavku male vrijednosti za nabavku kamere za snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka mašine za čišćenje i pranje bočnih i centralne drenaže i ivičnih kanala

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka mašine za farbanje bočnih zidova tunela Sozina i Raš

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka mašine za obilježavanje horizontalne signalizacije

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka rezervoara za automatsko ugrađivanje perli pod pritiskom

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka kamere za snimanje vodovodnih i kanalizacionih cijevi

Ugovor – Voli trade d.o.o. Podgorica

Ugovor – Stadion d.o.o. Podgorica

Izmijenjeni Plan nabavki malih vrijednosti za 2018. godinu – 06.07.2018

Ugovor o izvođenju radova – sanacija kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu Sozina-sekcija 4

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – bezalkoholna pića i napici, PVC pribor za jelo za jednokratnu upotrebu (kašike, viljuške, tanjiri, šolje)

Obavještenje o ishodu postupka male nabavke – nabavka sredstava za higijenu

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – sanacija kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu  Sozina – sekcija 4

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – nabavka sredstava za higijenu

Ugovor – Kastex d.o.o. Podgorica

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – bezalkoholna pića i napici, PVC pribor za jelo za jednokratnu upotrebu (kašike, viljuške, tanjiri, šolje)

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti – sanacija kolovozne konstrukcije na sjevernoj prilaznoj saobraćajnici tunelu Sozina – sekcija 4

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za osiguranje kosina na prilaznim saobraćajnicama tunela Raš i Sozina

Izmijenjeni Plan nabavki malih vrijednosti za 2018. godinu – 27.04.2018.

Ugovor – Eding telecom d.o.o. Sarajevo

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada i montaža naplatnih kućica

Ugovor – Simant d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Kancelarijski materijal

Ugovor – Okov d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka – Nabavka guma za putnička vozila Monteputa d.o.o

Ugovor – Konvereks doo Beograd

Ugovor – Lovćen osiguranje a.d. Podgorica

Ugovor – Metalne Konstrukcije doo Kruševac

Ugovor – Top Force System d.o.o. Nikšić

Ugovor – DR Trade d.o.o Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka – Godišnje osiguranje imovine za 2018. godinu

Obavještenje o ishodu postupka – Za nabavku, instalaciju i puštanje u rad Power modula za UPS u TS3 – Tunel Sozina

Obavještenje o ishodu postupka – Usluga tehničke i fizičke  zaštite  imovine i lica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka kancelarijskog namještaja i opreme

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izgradnju objekta  ‘B’

Ugovor – IP Systems d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka i ugradnja video nadzora, pp sistema i sistema kontrole za potrebe Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan nabavki malih vrijednosti za 2018. godinu

Ugovor – Televex d.o.o. Podgorica

Ugovor – Eding Telekom d.o.o. Sarajevo

Ugovor – Stambeno d.o.o.  Nikšić

Ugovor – Kalide  d.o.o.  Zagreb

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada prijedloga za zamjenu dijela softvera za nadzor i upravljanje opremom u tunelu Sozina

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada projekta za postavljanje panela za solarnu energiju

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izrada optičkog kabla između trafostanice TS1 i Komandnog centra sa posebnim izvodima

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe novog objekta Poslovne jedinice

DWG Crteži za radove na modrenizaciji sistema rasvjete (ugradnja LED rasvjete) u tunelu Sozina i na prilaznim saobraćajnicama

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Nabavka i ugradnja cistijerne za natrjum hlorid i cistijerne za dizel gorivo

Ugovor – Master Inženjering d.o.o. Podgorica

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – Metalne konstrukcije 037 d.o.o. Kruševac

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Građevinski radovi na unutrašnjoj adaptaciji novog poslovnog prostora Poslovne jedinice

Ugovor – Asfalt beton gradnja d.o.o. Podgorica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Izgradnja čelične konstrukcije za halu – garažu terenskih vozila u bazi za održavanje – Gluhi DO

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izgradnju AB platoa i AB rampe za utovar soli i rizle

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Građevinski radovi na unutrašnjoj adataciji novog poslovnog  prostora Poslovne jedinice

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za asfaltiranje platoa kod Komandnog centra tunela Sozina

Ugovor – Auto Mont Sistem d.o.o. Podgorica

Ugovor – Društvo ze telekomunikacije Mtel d.o.o. Podgorica

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – Stambeno d.o.o. Nikšić

Ugovor – JZU Dom zdravlja, Podgorica

Ugovor – DOO Green les, Podgorica

Ugovor – Društvo ze telekomunikacije  “MTEL”  DOO, Podgorica 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Radovi za izgradnju anexa objekta “C” – garaža vatrogasnih i osobnih vozila u bazi za održavanje Gluhi Do

Plan nabavki
Ostalo