Montaža opreme u TS 20/0,4 kV.

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama – TS 110/20 kV Mateševo:

Datum fotografisanja: 10.12.2020

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama – Mrke:

Datum fotografisanja: 20.11.2020

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama – Mateševo:

Datum fotografisanja: 20.11.2020

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 05.10.2020

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 03.09.2020

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 03.07.2020

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 19.06.2020

 

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 04.06.2020

 

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 20.04.2020

 

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 27.03.2020

 

Radovi na trajnom napajanju električnom energijom u fotografijama:

Datum fotografisanja: 21.02.2020