TAG uređaj trenutno možete kupiti i dopuniti na naplatnoj stanici tunela Sozina I Upravnoj zgradi Monteputa – Ulica Avda Međedovića br. 130, Podgorica.

Novac možete uplatiti na žiro račune: 

NLB 530-19247-84

CKB 510-11963-41

HB 520-19492-90

Isti TAG uređaj za Elektronsku naplatu putarine možete koristiti za prolazak autoputem i tunelom Sozina.

 

 

Cijena TAG uređaja iznosi 20,00€

Minimalan iznos za dopunu TAG uređaja je 50 € pri čemu ste ostvarili popust od 10%

 

Za kupovinu TAG uredjaja potrebno je sledeće:

 

-Lična karta (adresa stanovanja / broj telefona)

-Kopija saobraćajne dozvole