Javni poziv za dostavljanje ponuda za davanje u zakup reklamnih panoa

Na osnovu Zakona o državnoj imovini (Sl.list Crne Gore broj 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (Sl.list Crne Gore broj 44/10), Pravilnika o postavljanju natpisa pored državnih puteva i visini naknada za njihovo postavljanje, Odluke o visini, uslovima i načinu plaćanja naknade za postavljanje komercionalno-tržišnih, komercionalno- individualnih i komercionalno informativnih natpisa na državnim putevima, (“Službeni list Crne Gore”, br. 020/18 ) i Odluke Odbora direktora “Monte puta” o davanju u zakup, korišćenje i održavanju reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu “Sozina”, broj 3115/4 od 30.03.2023.godine, „Monte put“ d.o.o. drugi put oglašava  Javni poziv za dostavljanje ponuda sistemom zatvorene koverte za davanje u zakup reklamnih panoa u putnom pojasu prilaznih saobraćajnica tunelu “Sozina”. 

Detalji poziva nalaze se u dokumentu:  Drugi JAVNI POZIV BILBORDI za 2023