Javni poziv

Na osnovu Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG’’ br. 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG’’, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-038/23-102/2 i broj 07-011/23-4273/2 od 14.09.2023. godine, Tenderska komisija objavljuje javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u dugoročni zakup na period od 25 godina nepokretnosti koje se nalaze u KO Mrke, Glavni grad Podgorica, na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (odmorište Gornje Mrke, desna i lijeva strana u smjeru iz Podgorice) sa obavezom investicionog ulaganja-izgradnje benzinske stanice sa pratećim sadržajima, u skladu sa Urbanističko-tehničkim uslovima.

Preuzmite detalje javnog poziva :

Javni poziv I

Javni poziv II