Stanje na putu 30.06.2023.

Od dana 22.06.2023.godine planirano je izvođenja radova na zamjeni adaptivne rasvjete u tunelima Sozina i Raš. Radovi će biti izvođeni u periodu kada je intenzitet saobraćaja najmanji tj. od 23:00h do 05:00h. Radovi će biti započeti izvođenjem istih u tunelu Sozina. U Više

Stanje na putu 29.06.2023.

Od dana 22.06.2023.godine planirano je izvođenja radova na zamjeni adaptivne rasvjete u tunelima Sozina i Raš. Radovi će biti izvođeni u periodu kada je intenzitet saobraćaja najmanji tj. od 23:00h do 05:00h. Radovi će biti započeti izvođenjem istih u tunelu Sozina. U Više

Stanje na putu 28.06.2023.

Od dana 22.06.2023.godine planirano je izvođenja radova na zamjeni adaptivne rasvjete u tunelima Sozina i Raš. Radovi će biti izvođeni u periodu kada je intenzitet saobraćaja najmanji tj. od 23:00h do 05:00h. Radovi će biti započeti izvođenjem istih u tunelu Sozina. U Više

Stanje na putu 27.06.2023.

Od dana 22.06.2023.godine planirano je izvođenja radova na zamjeni adaptivne rasvjete u tunelima Sozina i Raš. Radovi će biti izvođeni u periodu kada je intenzitet saobraćaja najmanji tj. od 23:00h do 05:00h. Radovi će biti započeti izvođenjem istih u tunelu Sozina. U Više

Stanje na putu 26.06.2023.

Od dana 22.06.2023.godine planirano je izvođenja radova na zamjeni adaptivne rasvjete u tunelima Sozina i Raš. Radovi će biti izvođeni u periodu kada je intenzitet saobraćaja najmanji tj. od 23:00h do 05:00h. Radovi će biti započeti izvođenjem istih u tunelu Sozina. U Više

Stanje na putu 23.06.2023.

Od dana 22.06.2023.godine planirano je izvođenja radova na zamjeni adaptivne rasvjete u tunelima Sozina i Raš. Radovi će biti izvođeni u periodu kada je intenzitet saobraćaja najmanji tj. od 23:00h do 05:00h. Radovi će biti započeti izvođenjem istih u tunelu Sozina. U Više

Stanje na putu 22.06.2023.

Od dana 22.06.2023.godine planirano je izvođenja radova na zamjeni adaptivne rasvjete u tunelima Sozina i Raš. Radovi će biti izvođeni u periodu kada je intenzitet saobraćaja najmanji tj. od 23:00h do 05:00h. Radovi će biti započeti izvođenjem istih u tunelu Sozina. U Više