Stanje na putu 28.02.2023.

Saobraćaj na autoputu se odvija u rednovnom režimu. Na autoputu posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno za sva vozila. Planirano je izvođenje radova na uklanjanju postojećih linijskih kanala odvodnje i ugradnji novih linijskih kanala odvodnje. Radovi će se izvoditi na dionici puta Više

Stanje na putu 27.02.2023.

Saobraćaj na autoputu se odvija u rednovnom režimu. Na autoputu posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno za sva vozila. Planirano je izvođenje radova na uklanjanju postojećih linijskih kanala odvodnje i ugradnji novih linijskih kanala odvodnje. Radovi će se izvoditi na dionici puta Više

Stanje na putu 21.02.2023.

Saobraćaj na autoputu se odvija u rednovnom režimu. Na auto putu posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno za sva vozila. Planirano je izvođenje radova na uklanjanju postojećih linijskih kanala odvodnje i ugradnji novih linijskih kanala odvodnje. Radovi će se izvoditi na dionici Više

Stanje na putu 17.02.2023.

Saobraćaj na autoputu se odvija u rednovnom režimu. Na auto putu posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno za sva vozila. Planirano je izvođenje radova na uklanjanju postojećih linijskih kanala odvodnje i ugradnji novih linijskih kanala odvodnje. Radovi će se izvoditi na dionici Više

Stanje na putu 16.02.2023.

Saobraćaj na autoputu se odvija u rednovnom režimu. Na auto putu posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno za sva vozila. Planirano je izvođenje radova na uklanjanju postojećih linijskih kanala odvodnje i ugradnji novih linijskih kanala odvodnje. Radovi će se izvoditi na dionici Više