Stanje na putu 07.11.2022.

U toku su radovi na južnom portalu lijeve cijevi tunela Jabučki krš, na toj dionici puta moguće je povremeno preusmjeravanje saobraćaja u jednu saobraćajnu traku.

Radi se i na sjeveru tunela Pajkov vir – iznad portala lijeve i desne cijevi, kao i na dodatnom obezbjeđenju stubova zaštitne odbojne ograde (od Moračice do Mateševa). Radovi su propisno najavljeni i propraćeni saobraćajnom signalizacijom.

Apel vozačima da brzinu prilagode uslovima na putu.