Stanje na putu 18.10.2022.

Danas, 18.10.2022. godine na autoputu planirano je pranje ivičnjaka u lijevoj cijevi tunela Vitanovice, isto će biti propisno najavljeno signalizacijom.

Apel vozačima da prate privremenu i promjenjivu saobraćajnu signalizaciju.