MONTEPUT NABAVIO TUNELSKA VATROGASNA VOZILA SA NAJSAVREMENIJOM OPREMOM

U toku priprema za otvaranje autoputa Bar- Boljare, prioritetne dionice Smokovac-Mateševo, dana 16.05.2022. godine isporučena su dva specijalna tunelska vatrogasna vozila sa najasavremenijom opremom.

Isporuka vozila je izvršena shodno ugovoru zaključenom između Monteputa i preduzeća Ljetopis Automotive, po tenderu koji je raspisan 27.12.2021. godine.

Vozila su višenamjenska, te osim najsavremenije opreme za gašenje požara i spašavanje iz saobraćajnih udesa, posjeduju banku vazduha, koja omogućava rad vozila u zadimljenim uslovima, tj. evakuaciju vozila i posade, kao i spašavanje putnika iz ugroženih područja.

Primopredaja vozila je izvršena na tunelu Sozina, a istoj su prisustvovali izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i izvršni direktor Ljetopisa Automotive Borislav Mijović.

 

 

 

Već postojeća služba zažtite i spašavanja od požara, koje funkcioniše u okviru Sektora za nadzor, upravljanje i održavanje tunela Sozina, proširena je formiranjem službe zaštite i spašavanja  u Sektoru za nadzor, upravljanje i održavanje autoputa.

U toku je obuka svih pripadnika službe, koju izvode instruktori Službe zaštite i spašavanja u Podgorici. Nakon završetka ove vrste obuke, slijedi osposobljavanje vatrogasaca – spasilaca za pružanja prve medicinske pomoći, koju će izvoditi pripadnici zavoda za hitnu medicinsku pomoć, poslije čega će novoprimljeni pripadnici službe biti upućeni na specijalističku obuku u Sloveniju, gdje će pohađati obuku saobraćajnih udesa i gašenje požara u cestovnim tunelima.

Osposobljavanje pripadnika službe biće zaokruženo alpinističkom obukom, koju će vršiti licencirani instruktori Gorske službe spašavanja.

 

Uz obuku i pripreme koje će se obaviti na samom autoputu, bićemo spremni da odgovorimo svim izazovima koje očekujemo u toku eksploatacije puta.