Javni konkurs za zapošljavanje

 

Objavili smo javni konkurs za:

 

📍 Operater/ka u komandnom centru, broj izvršilaca 11

Link: https://www.zzzcg.me/jobs/?title=monteput

 

Dužina zaposlenja: Na određeno radno vrijeme

Mjesto rada: Pelev Brijeg, Gluhi Do

Prevoz: Obezbijeđen

Stručna sprema: VSS 180-240 kredita CSPK-a Rok za prijavu: 05.04.2022 Način priave: Predajom na arhivu Društva, poštom (adresa: Avda Međedovića br. 130) ili

mail-om: posao@monteput.me

Uz prijavu poslati i CV.

 

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon: 020-224-493

Fax: 020-224-419

E-mail: monteput@t-com.me