Predstavnici Monteputa u službenoj posjeti DARS-u

Službeno putovanje organizovano je u cilju posjete preduzeću DARS (Državni autoputevi Republike Slovenije), sa sjedištem u Ljubljani, u cilju sagledavanja iskustava u oblasti organizacije rada za upravljanje i održavanje autoputem, upoznavanja sa standardima i procedurama koje prate rad ovog preduzeća, a koja se u budućnosti mogu primijeniti u poslovanju Monteputa, posebno u oblastima zimskog održavanja autoputa, te određivanje potrebnog broja lica za zapošljavanje, u odnosu na poslove koje prate upravljanje i održavanje autoputa, a imajući u vidu da je Slovenija sličnih geografskih karakteristika kao i Crna Gora.

Predstavnici Monteputa na ovom putovanju bili su:
Aleksadar Božović, Predsjednik Odbora direktora,
Jonuz Mujević, Izvršni direktor
Goran Vujović, direktor Poslovne jedinice,
Lazo Vujanović, direktor Sektora za pravne i opšte poslove,
Aida Čekić, Sekretar Društva.

Predstavnici Monteputa određeni su u odnosu na oblast interesovanja i sadržaja definisanih ciljem službene posjete.

Delegaciju DARS-a činili su dr. Peter Gašperšič, član uprave DARS-a, direktor održavanja, g-din Damijan Jaklin, direktor upravljanja, g-din Ulrich Zorin i direktorca za oblast međunarodne saradnje i EU fondova, g-đa Alenka Košić.

Predstavnici DARS-a su tokom sastanka organizovali power point prezentaciju svog načina rada i upravljanja, u usmenom razgovoru se osvrnuli na sve podatke koji mogu biti od koristi u budućem radu Monteputa, te odgovorili na dodatno iskazano interesovanje predstavnika Monteputa za konkretne oblasti.
Na sastanku je dogovoreno potpisivanje Memoranduma o saradnji između Monteputa i DRAS-a, kojim će se bliže urediti sve oblasti saradnje i razmjene iskustava.