Autoput Bar – Boljare dionica Smokovac – Mateševo; Napredovanje radova 19.05.2021

 

Ukupna dužina prioritetne dionice autoputa od Smokovca do Mateševa, saglasno urađenom Glavnom projektu je cca 41,5 km. Ukupan stepen završenosti radova na izgradnji autoputa iznosi oko 94%. U nastavku su opisane pojedinačne faze izgradnje autoputa.

Napredovanje glavnih radova na Gradilištu

Mostovi

Ukupna prosječna dužina mostova na glavnoj trasi iznosi 6,1 km, što čini  oko 15% ukupne dužine autoputa. Ukupno 20 mostova je na glavnoj trasi, 9 mostova na rampama petlji, 2 nadvožnjaka i 8 podvožnjaka.

Izvođač je završio sve radove na rasponskim konstrukcijama na mostovima. U toku su radovi na izradi preostalih prelaznih ploča, zaštitnih ograda i dilatacionih spojnica. Preostali su da se završe radovi na hidroizolaciji kolovoznih ploča i preostali asfalterski radovi kao i radovi na ugradnji opreme mostova i radovi na uređenju terena i vodotokova ispod mostova, nakon čega slijedi ispitivanje mostova probnim opterećenjem. Završena je ugradnja prvog sloja asfalta na mostovima: Smokovac, Gornje Mrke,  Moračica, Đurićev Laz Ratkov Laz i Lutovo u obije saobraćajne trake.

Tuneli

Tunela ima ukupno 16 dvocijevnih, ukupne prosječne dužine oko 17,7 km, što čini oko 43% dužine autoputa.

Završen je proboj i izrada sekundarne obloge na svih 16 tunela.

Ključne aktivnosti koje se trenutno realizuju u tunelima su radovi na ugradnji elektro-mašinske opreme i instalacija, kao i izgradnja kolovozne konstrukcije.

Stepen gotovosti radova po pozicijama dat je u nastavku:

 

Pozicije radova na izgradnji tunela
Redni broj Pozicija radova Stepen gotovosti
1. Iskop i primarna podgrada 100%
2. Sekundarna obloga 100%
3. Tunelski ivičnjaci 100%
5. Centralna drenaža 100%
6. Farbanje tunela 5%


Otvorena trasa

Otvorena trasa je ukupne prosječne dužine od oko 17.6 km, čini 42% ukupne dužine ove dionice.

 

Do sada je ukupno na otvorenoj trasi izvedeno oko 85% radova (iskopi, nasipi, zidovi od armirane zemlje i armirano-betonski zidovi, zaštita kosina i kolovozna konstrukcija).

Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi (iskopi, nasipi, zidovi od armirane zemlje) je oko 99%. Zidovi od armirane zemlje, kao posebna vrsta potpornih konstrukcija, su završeni u cjelosti.

U prethodnom periodu su izvođeni radovi na izgradnji kolovozne konstrukcije (tampona i asfalta) na dionicama 1, 2 i 3.

Prvi od 3 sloja asfalta je završen na oko 48.3 km ukupno u obije trake, odnosno oko 67 % prvog sloja. Drugi sloj asfalta završen je u dužini od 46.9 km u obije trake, odnosno oko 66 %.

Na mostovima je ukupno urađeno oko 4.5 km na 1. sloju asfalta u obije trake, odnosno oko 36 %.

Stepen gotovosti radova na ugradnji kolovozne konstrukcije za sve slojeve asflata, uključujući i habajući  je oko 42%,

Na djelovima 3 i 4, u toku su radovi na ugradnji posteljice i pripremu za izvođenje kolovozne konstrukcije.

Izvode se radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije i opreme puta.

 

Elektro-mašinske instalacije

Radovi na izgradnji elektro-mašinskih instalacija obuhvataju:

 • instalacije i protivpožarna zaštita u tunelima,
 • saobraćajna signalizacija i oprema,
 • Upravljanje i kontrola autoputa.

Dinamika izvođenja radova i stepen završenosti elektro-mašinskih instalacija je direktno uslovljen stepenom završenosti građevinskih radova na objektima auto-puta. Prema informacijama Inženjera, do sada je završeno cca 65 % predviđenih radova.

 

Naknadni radovi

Potpisan su sledeći aneksi Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare:

 • aneks III -petlje Smokovac, prva faza od 25.04.2019.

Vrijednost radova iznosi 30 456 569,00 €

 • aneks IV -tranzitnog vodovoda duž trase autoputa od 10.05.2019.

Vrijednost radova iznosi 14 203 431, 00 €

 • aneks V –izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica od 24.05.2019.

Vrijednost radova iznosi 4 830 000,00 €

Aneksi Ugovora sadrže nove usaglašene i izbalansirane rizike obje strane (Investitora i Izvođača) koji predviđaju nove, realne uslove, za način izvođenja Radova i dinamiku realizacije Projekta.

Za radove na Trajnom napajanju autoputa električnom energijom, Investitor je kroz postupak javnih nabavki angažovao drugog Izvođača za izvođenje ovih radova. Ugovorena vrijednost ovih radova iznosi 38 211 591,83€.

 

 • aneks III -petlja Smokovac

Prema informacijama dobijenim od Inženjera do sada je izvedeno oko  90% radova.

 

 • aneks IV – Sistem za Vodosnabdijevanje

Radovi su podijeljeni na dvije grupe radova za izvođenje, i to:

Vodosnabdijevanje – I Faza Instalacija cjevovoda glavne trase, tunelima i na mostovima.

Vodosnabdijevanje – II Faza obuhvaćeni su sledeći objekti: i) Prekidne komore, ii) Stanice za hlorisanje, iii) Rezervoar Podovi, i iv) Vodoizvorište Mateševo.

Prema informacijama dobijenim od Inženjera, do sada je ukupno završeno oko 93% radova iz Priloga 4-Sistem vodosnabdijevanja.

 

 • aneks V –izrada kablovske kanalizacije za 20 kV kablovski razvod za trajno napajanje električnom energijom na otvorenoj trasi i mostu Moračica

Do sada su, prema prelaznim rokovima za završetak radova koji su definisani Prilogom 5 Ugovora, trebali biti završeni svi radovi na izgradnji kablovske kanalizacije za postavljanje 20kV kabla na otvorenoj trasi i mostu Moračica.    Završetak ovih ovih radova je preduslov za postavljanje 20 kV kablova koji je u nadležnosti Izvođača radova na izgradnji sistema trajnog napajanja autoputa električnom energijom (Izvođač TNEE).

Prema podacima dobijenim Inženjera završeno je oko 96% 20 kV kablovske kanalizacije.

RESURSI

Izvođač

Na Projektu je, u skladu sa poslednjim Izvještajem bilo angažovano 1039 radnika. Od ovog broja je 389 radnika iz Kine, 99 crnogorskih državljana i iz zemalja okruženja koji rade za kinesku kompaniju, a 551 radnik je angažovan od strane podizvođača.

Podizvođači

Do sada je izdato:

 • 116 prethodnih saglasnosti za angažovanje podizvođača,
 • 115 dopuna prethodno izdatih saglasnosti,
 • 6 saglasnosti za raskidanje podizvođačkih ugovora, 20 prethodno izdatih saglasnosti je prestalo da važi,
 • angažovana je 101 kompanija iz Crne Gore i 29 kompanija iz regiona (10 iz Srbije,1 iz Albanije, 8 iz Hrvatske, 1 iz Slovenije, 8 iz BiH i 1 iz Španije).

Investitor je dao 28 negativnih mišljenja za angažovanje potencijalnih podizvođača.

 

 Fotografije